Poznámky k vydaniu Fedory

Fedora Documentation Project

Version 8.92 (2008-03-17)

This document is released under the terms of the Open Publication License. For more details, read the full legalnotice in Oddiel 3, “Legal Notice”.

[Tip] Latest Release Notes on the Web

These release notes may be updated. Visit http://docs.fedoraproject.org/release-notes/ to view the latest release notes for Fedora Core.

Prehľad revízií
Revízia 8.92 2008-03-17 fdp

Poznámky k vydaniu pre F9 Predpremiéru


1. Vitajte vo Fedore
2. Prínos vydania
2.1. Výprava Fedorou
2.2. Nové vo Fedore
2.2.1. Spiny
2.2.2. Jigdo
2.2.3. Funkcie
2.3. Smer vývoja
3. Legal Notice
4. Spätná väzba
4.1. Spätná väzba na softvér vo Fedore
4.2. Poskytovanie spätnej väzby na tieto poznámky k vydaniu
5. Poznámky k inštalácií
5.1. Zmeny v Anaconde
5.2. Problémy súvisiace s inštaláciou
5.2.1. Názvy IDE zariadení
5.2.2. IDE RAID
5.2.3. Inštalácia cez PXE s viacerými sieťovými rozhraniami
5.2.4. HP ProLiant DL360 with Smart Array
5.2.5. Drivers Requiring Firmware
5.3. Problémy súvisiace s aktualizáciou
5.3.1. Obmedzenia SCSI ovládača týkajúce sa diskových oblastí
5.3.2. Diskové oddiely musia byť označené
5.3.3. Aktualizácia alebo čistá inštalácia?
6. Špecifické poznámky podľa architektúry
6.1. RPM multiarch podpora na 64-bitových platformách (x86_64, ppc64)
6.2. Špecifiká Fedory pre PPC
6.2.1. Hardvérové požiadavky pre PPC
6.2.2. 4 KiB stránky na 64-bitových strojoch
6.2.3. Apple klávesnica
6.2.4. Poznámky k inštalácii na PPC
6.2.5. Špecifické balíčky pre PPC
6.3. Špecifiká Fedory pre x86
6.3.1. Hardvérové požiadavky pre x86
6.4. Špecifiká Fedory pre x86_64
6.4.1. Hardvérové požiadavky pre x86_64
7. Live obrazy Fedory
7.1. Dostupné obrazy
7.2. Návod na použitie
7.3. Inštalácia v textovom režime
7.4. Priama inštalácia
7.4.1. Zavádzanie z USB zariadení
7.4.2. Ukladanie pre Live USB obrazy
7.4.3. Odlišnosti od bežnej inštalácie Fedory
8. Poznámky k balíčkom
8.1. Perl
8.2. Zmeny v yum
8.3. pam_mount
8.4. TeXLive
8.5. Balíčky nástrojov
9. Jadro Linux
9.1. Verzia
9.2. Záznam zmien
9.3. Odnože jadra
9.4. Príprava na vývoj jadra
9.5. Hlásenie chýb
10. Fedora Desktop
10.1. GNOME
10.1.1. Gvfs
10.1.2. Správca prihlásenia GNOME
10.2. KDE
10.2.1. Zmeny v prostredí
10.2.2. Zmeny v balíčkoch a aplikáciách
10.3. Bluetooth
10.4. XULRunner
10.5. WWW prehliadače
10.5.1. Ako zapnúť Flash plugin
10.6. Zakázanie PC pípatka
10.7. Aplet medzinárodných hodín
10.8. Zlúčené slovníky
11. Súborové systémy
11.1. Predpremiéra ext4
12. Webové servre
12.1. Ovládač PostgreSQL DBD
12.2. Aplikácie TurboGears
12.3. Drupal
13. Mailové servre
13.1. Sendmail
14. Vývoj
14.1. Nástroje
14.1.1. Kolekcia prekladačov GCC
14.1.2. Eclipse
14.2. KDE 4 Development Platform
15. Bezpečnosť
15.1. Vylepšenie zabezpečenia
15.2. Všeobecné informácie
15.3. SELinux
15.4. Free IPA
16. Java
16.1. OpenJDK
16.2. IcedTea bolo nahradené OpenJDK
16.3. Práca s Java apletmi
16.4. Práca s aplikáciami Web Start
16.5. Fedora a JPackage
17. Systémové služby
17.1. Upstart
18. Multimédiá
18.1. Prehrávače mutimédií
18.2. Ogg a formáty nadácie Xiph.Org
18.3. MP3, DVD, a ostatné nepodporované multimediálne formáty
18.4. Tvorba CD a DVD, napaľovanie
18.5. Screencasty
18.6. Rozšírená podpora cez pluginy
19. Hry a zábava
20. Virtualizácia
20.1. Vylepšenia integrácie jadra
20.2. Vylepšená správa dátových úložísk
20.3. Integrácia PolicyKit
20.4. Vylepšené vzdialené overovanie
20.5. Ďalšie zlepšenia
21. Systém X Window (Grafika)
21.1. Rýchlejší štart a vypnutie X
21.2. Zmeny v konfigurácií X
21.3. Intel Driver Notes
21.4. Grafické ovládače tretích strán
22. Databázové servre
22.1. MySQL
22.1.1. Ovládač DBD
22.2. PostgreSQL
23. Podpora národných zvyklostí (i18n)
23.1. Jazykové pokrytie
23.1.1. Inštalácia jazykovej podpory
23.1.2. Transifex
23.2. Písma
23.2.1. Čínske písma
23.2.2. Indické písma
23.2.3. Japonské písma
23.2.4. Indické písma
23.2.5. Thajské písma
23.3. Metódy vstupu
23.3.1. im-chooser
23.3.2. Qt immoduly
23.3.3. Klávesové skratky pre SCIM
23.3.4. scim-python
23.3.5. scim-python-chinese
24. Spätná kompatibilita
24.1. Kompatibilita s prekladačmi
24.2. KDE 3 vývojárska platforma / knižnice
25. Zmeny v balíčkoch
26. Projekt Fedora
27. Tiráž
27.1. Prispievatelia
27.2. Spôsoby tvorby

1. Vitajte vo Fedore

Projekt Fedora je komunitou podporovaný open source projekt sponzorovaný spoločnosťou Red Hat. Jeho cieľom je rýchly pokrok slobodného a otvoreného softvéru a obsahu. Projekt Fedora využíva verejné fóra, otvorené procesy, rýchlu inováciu, meritrokraciu a transparentnosť v snahe o najlepší operačný systém a platformu, akú slobodný a open source softvér môže poskytovať.

[Tip] Najnovšie poznámky k vydaniu na webe

Poznámky k vydaniu mohli byť doplnené. Ich aktuálne vydanie nájdete na

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

[Dôležité] Staršie poznámky k vydaniu na webe

Ak migrujete z ešte staršieho ako predošlého vydania Fedory, mali by ste nahliadnuť do poznámok k staršiemu vydaniu pre dodatočné informácie. Môžete ich nájsť na http://docs.fedoraproject.org/release-notes/.

Chcete pomôcť projektu Fedora? Neváhajte nahlasovať chyby alebo návrhy na jej zlepšenie. Pre viac informácii o chybách navštívte http://fedoraproject.org/wiki/BugsAndFeatureRequests. Ďakujeme Vám za Vašu spoluúčasť.

Viac všeobecných informácií nájdete na týchto webových stránkach:

[Poznámka] Odkazy na dokumenty

Mnohé prepojenia nemusia fungovať správne v inštalačnom prostredí z dôvodu obmedzenenej dostupnosti prostriedkov. Poznámky k vydaniu sú taktiež dostupné po inštalácii ako súčasť predvolenej domovskej stránky WWW prehliadača. Ak ste pripojení k internetu, navštívte odkazy z tejto stránky pre iné užitočné informácie o Fedore a komunite, ktorá ju tvorí a podporuje.

2. Prínos vydania

[Tip] Najnovšie poznámky k vydaniu na webe

Poznámky k vydaniu mohli byť doplnené. Ich aktuálne vydanie nájdete na

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

2.1. Výprava Fedorou

Sprievodcu týmto vzrušujúcim novým vydaním s obrázkami a videami môžete nájsť na http://fedoraproject.org/wiki/Tours/Fedora9.

2.2. Nové vo Fedore

Toto vydanie obsahuje významné nové verzie mnohých kľúčových komponentov a technológií. Nasledujúce sekcie poskytujú celkový prehľad hlavných zmien od ostatného vydania.

2.2.1. Spiny

Fedora obsahuje množstvo rozličných spinov, ktoré sú variantami zostavení Fedory zo špecifickej sady softvérových balíčkov. Každý spin obsahuje kombináciu sofvéru na uspokojenie potrieb určitých používateľov. Okrem veľmi malého boot.iso obrazu na sieťovú inštaláciu, používatelia majú na výber nasledujúce spiny:

 • Bežný Fedora obraz pre desktopy, pracovné stanice a serverových používateľov. Tento spin je dobrým spôsobom na aktualizáciu a podobné prostredia pre používateľov predošlých vydaní Fedory.

 • Jeden z niekoľkých Live obrazov možno spustiť z optického disku alebo USB flash zariadenia a nainštalovať na pevný disk. Pre viac informácií o Live obrazoch si pozrite "Live" sekciu.

Viac vlastných spinov je k dispozícii na http://spins.fedoraproject.org. Pamätajte, že tieto Live obrazy môžu byť prenesené na USB médiá pomocou nástroja livecd-iso-to-disk z balíčka livecd-tools.

2.2.2. Jigdo

Vydania Fedory sú tiež dostupné cez Jigdo. Týmto spôsobom šírenia môžete zvýšiť rýchlosť stiahnutia inštalačných ISO obrazov. Namiesto čakania na ukončenie sťahovania torrentu, Jigdo vyhľadáva najrýchlejšie mirrory pomocou infraštruktúry Fedora Project Mirror Manager a stiahne z nich požadované kúsky. Na optimalizáciu vyhľadávania týchto kúskov môžete Jigdo nastaviť na prehľadávanie CD alebo DVD, ktoré už máte, a obmedziť tým zbytočné sťahovania. Je to výhodné hlavne ak:

 1. Sťahujete všetky testovacie vydania a potom získavate konečné vydanie, v prípade ktorého už máte 90% dát s každým následným sťahovaním.

 2. Sťahujete DVD aj súpravu CD, v tom prípade DVD obsahuje 95% dát potrebných pre súpravy CD.

 3. Sťahujete ľubovoľnú kombináciu horeuvedeného.

2.2.3. Funkcie

 • Toto vydanie obsahuje GNOME 2.22. GNOME teraz zahŕňa pomôcku na vytváranie videa a fotografií z webkamery nazvanú Cheese, vylepšenú podporu sieťových súborových systémov, nový aplet medzinárodných hodín, podporu Google kalendára a vlastných nálepiek emailov v Evolution, nový Prehliadač vzdialenej plochy, zdokonalené vlastnosti prístupnosti a integráciu PolicyKit.

 • Online Desktop provides a desktop experience designed around online services. A preview of Online Desktop is provided via BigBoard, which is a optional sidebar in GNOME.

 • KDE 4.0.2 is available in the KDE Live image as well as the regular DVD.

 • Xfce 4.4.2 je taktiež súčasťou tohto vydania.

 • NetworkManager 0.7 provides improved mobile broadband support, including GSM and CDMA devices, and now supports multiple devices and ad-hoc networking for sharing connections.

 • PulseAudio is now installed and enabled by default. PulseAudio is an advanced sound server compatible with nearly all existing Linux sound systems. PulseAudio allows for hot-switching audio outputs, individual volume controls for each audio stream, networked audio, and more.

 • Compiz, the compositing window manager that brings eye candy and usability improvements to the desktop, is installed by default, and is easily enabled by both GNOME and KDE users via the SystemPreferencesDesktop Effects tool from the Fedora team. While Compiz is not yet robust or mature enough to be enabled by default, ongoing, long term X.Org work by Fedora developers continues. The expectation is that Fedora is going to enable Compiz by default in the next release.

 • Compiz Fusion, which re-merges Compiz and Beryl, is also available in the Fedora software repository. Users can easily install Compiz Fusion via ApplicationsAdd/Remove Programs tool or with yum.

 • The Fedora installer, Anaconda, now supports independent locations for the second stage installer and the software packages. A redesigned, larger boot.iso image now features a second stage installer partly for this reason.

 • The completely free and open source Java environment OpenJDK 6 is installed by default. IcedTea 7, derived from OpenJDK 1.7, is no longer the default. IcedTea includes a browser plugin based on GCJ, and is available for both x86 and x86_64 architectures. GCJ is still the default on PPC architecture.

 • OpenOffice.org 2.4, with many new features, is available as part of Fedora 9.

 • Bluetooth devices and tools now have better graphical and system integration.

 • Laptop users benefit from the "quirks" feature in HAL, including better suspend/resume and multimedia keyboard support.

 • The swfdec package, which decodes and renders Flash animations and videos, is now installed by default. However, many videos require additional codec support. Refer to http://fedoraproject.org/wiki/AdditionalCodecs for more information.

 • Fedora teraz obsahuje Perl 5.10.0, s menšími pamäťovými nárokmi a ďalšími vylepšeniami.

 • Eclipse 3.3.1 is available as part of this release.

 • PackageKit, a new set of graphical and console tools for cross-distribution software management, is installed by default in this release of Fedora. The PackageKit graphical updater is also installed by default, instead of Pup. Behind PackageKit , the performance of yum has been significantly improved. Pup and Pirut are still available in the software repositories for users that prefer them.

 • Transifex provides a web-based translation interface to allow users to contribute translation work for Fedora hosted projects as well as being able to provide translations directly to any upstream project.

 • Fedora now offers easier rebranding of Fedora derivatives via a generic-logos software package. Changes in Fedora's mirror structure also make creation of derivatives easier.

 • The pam_console module usage has been removed in favor of access control via HAL, which modernizes the desktop.

 • Input methods can now be started and stopped dynamically in the GNOME desktop.

 • Toto vydanie Fedory používa Upstart, náhradu démona /sbin/init založenú na udalostiach.

 • Fedora teraz obsahuje TeXLive, ktorý nahradil staršiu, neudržovanú TeX distribúciu.

 • Fedora 9 features a 2.6.24 based kernel.

 • Práce na spúšťaní a vypínaní X priniesli markantné zlepšenia.

2.3. Smer vývoja

Navrhované plány pre nasledujúce vydanie Fedory sú dostupné na http://fedoraproject.org/wiki/RoadMap.

3. Legal Notice

Copyright (c) 2007 by Red Hat, Inc. and others. This material may be distributed only subject to the terms and conditions set forth in the Open Publication License, v1.0, available at http://www.opencontent.org/openpub/.

The Fedora Art Project created the admonition graphics (note, tip, important, caution, and warning). Tommy Reynolds created the callout graphics. They all may be freely redistributed with documentation produced for the Fedora Project.

FEDORA, FEDORA PROJECT, and the Fedora Logo are trademarks of Red Hat, Inc., are registered or pending registration in the U.S. and other countries, and are used here under license to the Fedora Project.

Red Hat and the Red Hat "Shadow Man" logo are registered trademarks of Red Hat Inc. in the United States and other countries.

All other trademarks and copyrights referred to are the property of their respective owners.

Documentation, as with software itself, may be subject to export control. Read about Fedora Project export controls at http://fedoraproject.org/wiki/Legal/Export.

4. Spätná väzba

Ďakujeme, že si nájdete čas poskytnúť Fedora komunite Vaše komentáre, názory a hlásenia o chybách. Týmto pomáhate zlepšiť pozíciu Fedory, Linuxu a slobodného softvéru celosvetovo.

4.1. Spätná väzba na softvér vo Fedore

Na poskytnutie spätnej väzby na softvér Fedory alebo iných systémových súčastí navštívte http://fedoraproject.org/wiki/BugsAndFeatureRequests. Zoznam často nahlasovaných chýb a známych problémov pre toto vydanie je k dispozícii na http://fedoraproject.org/wiki/Bugs/F9Common.

4.2. Poskytovanie spätnej väzby na tieto poznámky k vydaniu

[Dôležité] Spätná väzba len na poznámky k vydaniu

Táto sekcia sa týka výlučne spätnej väzby na samotné poznámky k vydaniu.

Ak máte pocit, že tieto poznámky k vydaniu môžu byť akokoľvek vylepšené, poskytnite Vašu odozvu priamo ich autorom. Tu je niekoľko spôsobov ako to urobiť, zoradených podľa preferencie:

 1. Ak máte Fedora účet, upravte obsah priamo na http://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats

 2. Vyplňte hlásenie o chybe použitím vzoru: http://tinyurl.com/nej3u - Tento odkaz slúži LEN na spätnú väzbu k týmto poznámkam k vydaniu samotným. Pre detaily sa pozrite na výstrahu vyššie.

 3. Pošlite správu na relnotes@fedoraproject.org.

5. Poznámky k inštalácií

[Tip] Najnovšie poznámky k vydaniu na webe

Poznámky k vydaniu mohli byť doplnené. Ich aktuálne vydanie nájdete na

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

[Dôležité] Inštalačná príručka Fedory

Pre oboznámenie sa s inštaláciou Fedory navštívte http://docs.fedoraproject.org/install-guide/.

[Tip] Inštalačné problémy neobsiahnuté v týchto poznámkach

Ak narazíte na problém alebo máte počas inštalácie otázku, ktorá nie je zahrnutá v týchto poznámkach, obráťte sa na http://fedoraproject.org/wiki/FAQ a http://fedoraproject.org/wiki/Bugs/Common.

Inštalátor Fedory sa volá Anaconda. Táto sekcia popisuje otázky týkajúce sa Anacondy a inštalovania Fedory 9.

[Poznámka] Sťahovanie veľkých súborov

Ak sa chystáte stiahnuť Fedora DVD ISO obraz, majte na pamäti, že nie každý nástroj na sťahovanie zvládne súbory väčšie ako 2 GiB. Medzi nástroje bez tohto obmedzenia sa radia wget 1.9.1-16 a novší, curl, a ncftpget. BitTorrent ja ďalšou z metód získania veľkých súborov. Pre informácie o získaní a použití torrent súboru navštívte http://torrent.fedoraproject.org/.

Anaconda predvolene testuje integritu inštalačných médií. Táto funkcia funguje s inštalačnými metódami CD, DVD, ISO na pevnom disku a NFS ISO. Projekt Fedora odporúča testovať všetky inštalačné médiá pred inštalovacím procesom a pred ohlasovaním rôznych chýb pri inštalácii. Veľa ohlásených chýb je zavinených nesprávnym napálením CD alebo DVD médií.

Funkcia mediacheck je vysoko citlivá a môže hlásiť niektoré použiteľné disky ako chybné. Toto je často spôsobené napaľovacím softvérom, ktorý nezaŕňa výplň pri tvorení diskov z ISO súborov. Pre použitie tohto testu, pri štartovaní stlačte ľubovoľný kláves a dostanete sa do ponuky. Potom stlačte kláves Tab, pridajte voľbu mediacheck do zoznamu parametrov a stlačte Enter.

Po úspešnom dokončení mediacheck, reštartujte aby sa systém vrátil do pôvodného stavu. Vo mnohých systémoch sa to odráža na rýchlejšom inštalačnom procese. Voľbu mediacheck pri novom štarte môžete už vynechať.

[Dôležité] BitTorrent automaticky overuje integritu súborov

Ak používate BitTorrent, stiahnuté súbory sú kontrolované automaticky. Ak dokončíte sťahovanie súboru, nepotrebujete ho už overovať. No keď ho vypálite na CD alebo DVD, už by ste mali použiť mediacheck na preverenie integrity média.

Na vykonanie testou pamäte pred nainštalovaním Fedory, stlačne lubovoľný kláves pre vstup do spúštacej ponuky, a potom zvoľte Memory Test. Táto možnosť spustí namiesto Anacondy samostatný softvér na test pamäte. Test pamäte Memtest86 bude pokračovať pokiaľ nestlačíte kláves Esc.

[Poznámka] Dostupnosť Memtest86

Na použitie tejto funkcie musíte zaviesť systém z Inštalačného disku 1, z DVD, alebo zo záchranného CD.

Fedora 9 podporuje grafické FTP a HTTP inštalácie. No inštalačný obraz sa musí buď zmestiť do operačnej pamäte alebo musí byť na lokálnom úložisku, ako napríklad prvom inštalačnom médiu. Preto len systémy s viac ako 192 MiB operačnej pamäte, alebo tie spustené z 1. inštalačného disku, môžu použiť grafický inštalátor. Systémy so 192 MiB RAM alebo menej automaticky použijú textový inštalátor. Ak preferujete používanie textovej inštalácie, pri výzve boot: zadajte linux text.

5.1. Zmeny v Anaconde

 • Built-in features for resizing ext2, ext3, and ntfs partitions.

 • Encrypted partition support.

 • Jednotný ISO obraz sieťového zavedenia, nahradzujúci staré boot.iso, diskboot.img, a rescuecd.iso.

 • Umiestnenie druhej fázy inštalátora je teraz nezávislé od umiestnenia balíčkov.

 • Experimental support for installing to ext4 partitions, with the iamanext4developer boot option.

 • Native installation to x86_64 machines using EFI and booting via grub.

 • Zisťovanie a rozpoznávanie hardvéru je založené na HAL a udev.

 • Podpora ukladania v Live obrazoch na USB médiách.

5.2.1. Názvy IDE zariadení

Použitie /dev/hdX na i386 a x86_64 pre IDE zariadenia sa zmenilo na /dev/sdX. Pozrite si poznámky o závažnosti označenia zariadení pre povýšenia verzie z vydaní pred Fedorou 7 a obmedzenia partícií.

5.2.2. IDE RAID

Nie všetky IDE RAID radiče sú podporované. Ak ešte Váš RAID radič nie je podporovaný cez dmraid, môžete skombinovať disky do RAID poľa nakonfigurovaním Linux softvérového RAIDu. Pre podporované radiče nakonfigurujte RAID funkcie v počítačovom BIOSe.

5.2.3. Inštalácia cez PXE s viacerými sieťovými rozhraniami

Niektoré servre s viacerými sieťovými rozhraniami nemusia priradiť názov eth0 prvému sieťovému rozhraniu, ako ho pozná BIOS. Môže to spôsobiť, ze sa inštalátor pokúsi použiť iné sieťové rozhranie, ako použilo PXE. Zmenu tohto správania docielite v konfiguračnom súbore pxelinux.cfg/* nasledovne:

IPAPPEND 2 
APPEND ksdevice=bootif

Horeuvedené nastavenia spôsobia, že inštalátor použije rovnaké sieťové rozhranie ako použil BIOS a PXE. Môžete tiež použiť nasledujúcu voľbu:

ksdevice=link 

Táto voľba spôsobí, že inštalátor použije prvé nájdené sieťové rozhranie pripojené k sieťovámu prepínaču (switch).

5.2.4. HP ProLiant DL360 with Smart Array

If you have difficulties with this installation not detecting the Smart Array card, try entering linux isa on the installer prompt. This lets you manually select the card.

5.2.5. Drivers Requiring Firmware

Currently, Anaconda is not able to load userland firmware. This means that any devices with a driver that relies on loaded firmware will not be supported at install time. This includes all QLogic storage controllers.

Obráťte sa na http://fedoraproject.org/wiki/DistributionUpgrades pre detailný odporúčaný postup na aktualizáciu Fedory.

5.3.1. Obmedzenia SCSI ovládača týkajúce sa diskových oblastí

Whereas older IDE drivers supported up to 63 partitions per device, SCSI devices are limited to 15 partitions per device. Anaconda uses the new libata driver in the same fashion as the rest of Fedora, so it is unable to detect more than 15 partitions on an IDE disk during the installation or upgrade process.

Ak upgradujete systém s viac ako 15 oblasťami, budete musieť premigrovať disk na Logical Volume Management (LVM). Toto môže spôsobiť konflikty s ostatnými nainštalovanými systémami, ak nepodporujú LVM. Väčšina dnešných Linuxových distribúcií LVM podporuje a ovládače sú dostupné aj pre iné operačné systémy.

5.3.2. Diskové oddiely musia byť označené

A change in the way that the linux kernel handles storage devices means that device names like /dev/hdX or /dev/sdX may differ from the values used in earlier releases. Anaconda solves this problem by relying on partition labels. If these labels are not present, then Anaconda presents a warning indicating that partitions need to be labelled and that the upgrade can not proceed. Systems that use Logical Volume Management (LVM) and the device mapper usually do not require relabeling.

5.3.2.1. Skontrolujte označené diskové oblasti

Existujúce označenia oblastí zobrazíte tak, že naštartujete existujúcu inštaláciu Fedory a do príkazového riadku zadáte:

/sbin/blkid

Overte, či každý zväzok v zozname má hodnotu LABEL=, ako na tomto príklade:

/dev/hdd1: LABEL="/boot" UUID="ec6a9d6c-6f05-487e-a8bd-a2594b854406" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
5.3.2.2. Aktualizujte záznamy pripojiteľných súborových systémov

Ak boli pridané alebo zmenené označenia niektorých súborových systémov, je potrebné upraviť zodpovedajúce položky v súbore /etc/fstab:

su -c "cp /etc/fstab /etc/fstab.orig"
su -c "gedit /etc/fstab"

Príklad nastavenia pripojenia súborového systému podľa jeho označenia:

LABEL=f7-slash / ext3 defaults 1 1
5.3.2.3. Aktualizujte parameter jadra "root" v grub.conf

Ak bol zmenené označenie oblasti / (koreňový zväzok), zavádzacie parametre jadra v konfigurácií grubu musia byť takisto zmenené:

su -c "gedit /boot/grub/grub.conf"

Zodpovedajúci riadok jadra v grub.conf je:

kernel /vmlinuz-2.6.20-1.2948.fc6 ro root=LABEL=f7-slash rhgb quiet
5.3.2.4. Otestujte zmeny v označení

Ak boli pozmenené označenia častí, alebo zmenený súbor /etc/fstab, potom spustite existujúcu inštaláciu Fedory, aby ste sa uistili, že sa môžete prihlásiť a všetky súborové systémy sa pripájajú ako majú. Po dokončení naštartujte z inštalačného média a spustite aktualizáciu.

5.3.3. Aktualizácia alebo čistá inštalácia?

Vo všeobecnosti, čerstvé inštalácie sa odporúčajú pred aktualizáciami, obzvlášť pre systémy, ktoré obsahujú softvér z repozitárov tretích strán. Balíčky tretích strán zostávajúce z predošlých inštalácií nemusia v aktualizovanom systéme Fedora pracovať tak, ako očakávate. Ak sa napriek tomu rozhodnete pre aktualizáciu, nasledujúce informácie Vám môžu byť užitočné:

 • Pred aktualizáciou zálohujte kompletne systém. Obzvlášť uchovajte /etc, /home, a eventuálne /opt a /usr/local, ak sú tam nainštalované vlastné programy. Pre prípad núdze by ste mohli chcieť použiť multi-boot metódu s kópiou starej inštalácie na inej diskove oblasti. V tomto prípade si vytvorte spúšťacie médium so zavádzačom, napríklad disketu s GRUBom.

  [Tip] Zálohovanie systémovej konfigurácie

  Zálohy konfiguračných súborov v /etc sú taktiež použiteľné pri rekonštrukcii systémových nastavení po čistej inštalácii.

 • Po dokončení aktualizácie spustite nasledujúci príkaz:

  rpm -qa --last > RPMS_by_Install_Time.txt 
  

  Nájdite na konci výstupu prípadné balíčky, ktoré sú staršie ako aktualizácia. Tieto balíčky buď odstráňte, aktualizujte, alebo s nimi naložte podľa potreby inak. Niektoré zo skôr nainštalovaných balíčkov už nemusia byť dostupné v repozitároch. Ich zoznam zobrazíte nasledovne:

  su -c "yum list extras"

6. Špecifické poznámky podľa architektúry

[Tip] Najnovšie poznámky k vydaniu na webe

Poznámky k vydaniu mohli byť doplnené. Ich aktuálne vydanie nájdete na

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

Táto sekcia obsahuje poznámky, ktoré sú špecifické k hardvérovým architektúram podporovaným Fedorou.

6.1. RPM multiarch podpora na 64-bitových platformách (x86_64, ppc64)

RPM podporuje súčasnú inštaláciu viacerých architektúr toho istého balíčka. Výstup výpisu balíčkov rpm -qa môže vyvolávať dojem, že obsahuje duplicitne nainštalované balíčky, vzhľadom k tomu, že sa nezobrazí architektúra. Namiesto toho použite príkaz repoquery, ktorý je súčasťou balíčka yum-utils, ktorý predvolene architektúru zobrazuje. Na inštaláciu yum-utils spustite nasledovný príkaz:

su -c "yum install yum-utils"

Pre výpis všetkých balíčkov s ich architektúrami pomocou rpm, spustite nasledovný príkaz:

rpm -qa --queryformat "%{name}-%{version}-%{release}.%{arch}\n"

Toto môžete pridať do /etc/rpm/macros (pre nastavenia platné pre celý systém) alebo ~/.rpmmacros (pre individuálne nastavenie). Zahrnie to do predvolenej požiadavky na výpis aj architektúru.

%_query_all_fmt   %%{name}-%%{version}-%%{release}.%%{arch}

6.2. Špecifiká Fedory pre PPC

Táto sekcia pokrýva špecifické informácie o Fedore na hardvérovej platforme PPC.

6.2.1. Hardvérové požiadavky pre PPC

6.2.1.1. Procesor a pamäť

 • Minimálny CPU: PowerPC G3 / POWER3

 • Fedora 9 supports only the "New World" generation of Apple Power Macintosh, shipped from circa 1999 onward.

 • Fedora 9 also supports IBM pSeries, IBM iSeries, IBM RS/6000, Genesi Pegasos II, and IBM Cell Broadband Engine machines.

 • Fedora 9 includes new hardware support for Genesi Efika, and for the Sony PlayStation 3.

 • Odporúčané pre textový režim: 233 MHz G3 alebo lepšie, 128MiB RAM.

 • Odporúčané pre grafický režim: 400 MHz G3 alebo lepšie, 256MiB RAM.

6.2.1.2. Miesto na pevnom disku

Požiadavky na diskový priestor uvedené nižšie berú do úvahy priestor, ktorý zaberá Fedora 9 po inštalácii. Avšak počas inštalácie je naviac požadované miesto pre podporu inštalačného prostredia. Tento dodatočný priestor je ekvivalentný súčtu veľkosti súboru /Fedora/base/stage2.img (na Inštalačnom Disku 1) s veľkosťou súborov v adresári /var/lib/rpm v naištalovanom systéme.

Prakticky vzané, dodatočné nároky na miesto sa môžu pohybovať od 90 MiB pri minimálnej inštalácií do 175 MiB pri kompletnej inštalácií. Úplná sada balíčkov môže zabrať viac než 9 GiB diskového priestoru.

Dodatočný priestor je taktiež potrebný pre rôzne používateľské dáta a najmenej 5% voľného priestoru by malo byť udržiavaných pre správne fungovanie systému.

6.2.2. 4 KiB stránky na 64-bitových strojoch

Po krátkom experimente so 64KiB stránkami vo Fedora Core 6, jadro PowerPC64 sa vrátilo k použitiu 4KiB stránok. Inštalátor by mal automaticky preformátovať všetky odkladacie oddiely počas aktualizácie.

6.2.3. Apple klávesnica

Klávesa Option v Apple systémoch je ekvivalentná k Alt klávese na PC. Ak sa dokumentácia a inštalačky zmieňujú o klávese Alt, použite kláves Option. Pre niektoré klávesové kombinácie môžete potrebovať použiť Option kláves v spojení s klávesom Fn, ako napríklad Option+Fn+F3 na prepnutie do virtuálneho terminálu tty3.

6.2.4. Poznámky k inštalácii na PPC

Z prvého inštalačného disku je na podporovanom hardvéri možné zaviesť systém. Okrem toho, zavádzateľný CD obraz sa nachádza aj v adresári images/ tohto disku. Tieto obrazy sa správajú odlišne v závislosti od hardvérového vybavenia systému:

 • Na väčšine počítačov zavádzač systému automaticky spustí z inštalačného disku vhodný 32-bitový alebo 64-bitový inštalátor.

 • 64-bit IBM pSeries (POWER4/POWER5), súčasné iSeries modely. Po použití OpenFirmware na spustenie CD zavádzač systému, yaboot, automaticky spustí 64-bitový inštalátor.

 • IBM "Legacy" iSeries (POWER4). Takzvané "Legacy" iSeries modely, ktoré OpenFirmware nepoužívaju, požadujú použitie obrazu umiestneného v adresári images/iSeries inštalačného stromu.

 • 32-bit CHRP (IBM RS/6000 a iné). Po použití OpenFirmware na spustenie CD, vyberte v boot: výzve obraz linux32 pre 32-bitový inštalátor. Inak sa spustí 64-bitový inštalátor a následne skončí zlyhaním.

 • Genesi Pegasos II.  At the time of writing, firmware with full support for ISO9660 file systems has not yet been released for the Pegasos. You can use the network boot image, however. At the OpenFirmware prompt, enter the following command:

  boot cd: /images/netboot/ppc32.img

  You must also manually configure OpenFirmware on the Pegasos to make the installed Fedora system bootable. To do this, set the boot-device and boot-file environment variables appropriately.

 • Genesi Efika 5200B.  To run Linux correctly on the Efika, download the "Device Tree Supplement" from http://www.powerdeveloper.org/platforms/efika/devicetree and install according to the documentation therein. At the time of writing, the firmware of the Efika has bugs which prevent correct operation of the yaboot bootloader. Genesi stated that a fixed firmware would be made available by April 2007. As of November 2007, it is not yet available.

 • Sony PlayStation 3. Pre inštaláciu na PlayStation 3, najprv aktualizujte firmware na verziu 1.60 alebo neskoršiu. Zavádzač pre "Other OS" musí byť nainštalovaný vo flash pamäti, riaďte sa inštrukciami na

  Once the boot loader is installed, the PlayStation 3 should be able to boot from the Fedora install media. Type linux64 xdriver=fbdev at the boot prompt, which will work around https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=370761. Please note that network installation works best with NFS, since that takes less memory than FTP or HTTP methods. Using the text option also reduces the amount of memory taken by the installer.

  Pre viac informácií o Fedore na PlayStation 3 alebo Fedore na PowerPC všeobecne, prihláste sa do mailing listu Fedora-PPC alebo na kanál #fedora-ppc v sieti FreeNode.

 • Zavádzanie zo siete. Kombinované obrazy obsahujúce inštalačné jadro a ramdisk sú umiestnené v adresári images/netboot/ inštalačného stromu. Sú určené na spúšťanie zo siete pomocou TFTP, no môžu byť využívané aj inými spôsobmi.

  Zavádzač yaboot podporuje TFTP spúštanie pre IBM pSeries a Apple Macintosh. Projekt Fedora odporúča používanie yaboot pred netboot obrazmi.

6.2.5. Špecifické balíčky pre PPC

ppc64-utils has been split out into individual packages reflecting upstream packaging (ps3pf-utils, powerpc-utils, powerpc-utils-papr). The mkzimage command is no longer supplied, you can use the wrapper script from kernel-bootwrapper package - eg:

wrapper -i initrd-${KERN_VERSION}.img -o zImage-${KERN_VERSION}.img vmlinuz-${KERN_VERSION} 

6.3. Špecifiká Fedory pre x86

Táto sekcia obsahuje informácie špecifické pre Fedoru na hardvérovej platforme x86.

6.3.1. Hardvérové požiadavky pre x86

Za účelom použitia špecifických funkcií Fedory 9 počas, alebo po inštalácii, by ste mali poznať podrobnosti o ostatných hardvérových komponentoch, ako napríklad o grafických či sieťových kartách.

6.3.1.1. Procesor a pamäť

Nasledujúce špecifikácie CPU sa vzťahujú na procesory Intel. Ostatné procesory, ako napríklad od AMD, Cyrix alebo VIA, ktoré sú kompatibilné alebo ekvivalentné nasledujúcim procesorom Intel, môžu byť taktiež s Fedorou použité.

Fedora 9 vyžaduje Intel Pentium alebo lepší procesor a je optimalizovaná pre Pentium 4 a neskoršie procesory.

 • Odporúčané pre textový režim: 200 MHz procesor triedy Pentium alebo lepší

 • Odporúčané pre grafický režim: 400 MHz Pentium II alebo lepší

 • Minimálna RAM pre textový režim: 128MiB

 • Minimálna RAM pre grafický režim: 192MiB

 • Odporúčaná RAM pre grafický režim: 256MiB

6.3.1.2. Miesto na pevnom disku

Požiadavky na diskový priestor uvedené nižšie berú do úvahy priestor, ktorý zaberá Fedora 9 po inštalácii. Avšak počas inštalácie je naviac požadované miesto pre podporu inštalačného prostredia. Tento dodatočný priestor je ekvivalentný súčtu veľkosti súboru /Fedora/base/stage2.img (na Inštalačnom Disku 1) s veľkosťou súborov v adresári /var/lib/rpm v naištalovanom systéme.

Prakticky vzané, dodatočné nároky na miesto sa môžu pohybovať od 90 MiB pri minimálnej inštalácií do 175 MiB pri kompletnej inštalácií. Úplná sada balíčkov môže zabrať viac než 9 GiB diskového priestoru.

Dodatočný priestor je taktiež potrebný pre rôzne používateľské dáta a najmenej 5% voľného priestoru by malo byť udržiavaných pre správne fungovanie systému.

6.4. Špecifiká Fedory pre x86_64

Táto sekcia obsahuje informácie špecifické pre Fedoru na hardvérovej platforme x86_64.

6.4.1. Hardvérové požiadavky pre x86_64

Za účelom použitia špecifických funkcií Fedory 9 počas, alebo po inštalácii, by ste mali poznať podrobnosti o ostatných hardvérových komponentoch, ako napríklad o grafických či sieťových kartách.

6.4.1.1. Pamäťové požiadavky pre x86_64

 • Minimálna RAM pre textový režim: 256MB

 • Minimálna RAM pre grafický režim: 384MiB

 • Odporúčaná RAM pre grafický režim: 512MiB

6.4.1.2. Požadované miesto na pevnom disku pre x86_64

Požiadavky na diskový priestor uvedené nižšie berú do úvahy priestor, ktorý zaberá Fedora 9 po inštalácii. Avšak počas inštalácie je naviac požadované miesto pre podporu inštalačného prostredia. Tento dodatočný priestor je ekvivalentný súčtu veľkosti súboru /Fedora/base/stage2.img (na Inštalačnom Disku 1) s veľkosťou súborov v adresári /var/lib/rpm v naištalovanom systéme.

Prakticky vzané, dodatočné nároky na miesto sa môžu pohybovať od 90 MiB pri minimálnej inštalácií do 175 MiB pri kompletnej inštalácií. Úplná sada balíčkov môže zabrať viac než 9 GiB diskového priestoru.

Dodatočný priestor je taktiež potrebný pre rôzne používateľské dáta a najmenej 5% voľného priestoru by malo byť udržiavaných pre správne fungovanie systému.

7. Live obrazy Fedory

[Tip] Najnovšie poznámky k vydaniu na webe

Poznámky k vydaniu mohli byť doplnené. Ich aktuálne vydanie nájdete na

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

Vydanie Fedory obsahuje okrem tradičných inštalačných obrazov aj viacero live ISO obrazov. Z týchto ISO obrazov je možné zaviesť systém, môžete ich napáliť na médium a použiť na vyskúšanie Fedory. Zo spusteného Live obrazu je možné Fedoru nainštalovať na pevný disk, aby sa zachovávali nastavenia a systém mal vyšší výkon.

7.1. Dostupné obrazy

Pre úplný zoznam aktuálnych spinov a inštrukcie na ich použitie sa obráťte na:

http://fedoraproject.org/wiki/CustomSpins

7.2. Návod na použitie

Live obraz typicky spustíte vložením CD alebo DVD do vášho počítača a jeho reštartom. Do desktopového prostredia sa prihlásite používateľským menom fedora. Pri výzve hesla stlačte Enter, pretože na tomto účte nie je heslo. Na prihlasovacej obrazovke si môžete vybrať preferovaný jazyk. Ak si po prihlásení prajete nainštalovať obsah live obrazu na Váš pevný disk, kliknite na ikonu Inštalovať na pevný disk na pracovnej ploche.

[Poznámka] No i586 Support

The i686 Live images will not boot on an i586 machine.

7.3. Inštalácia v textovom režime

V textovom režime spustíte inštaláciu Live obrazu na pevný disk príkazom liveinst.

7.4. Priama inštalácia

Ak pri zavádzaní pridáte parameter liveinst alebo textinst, spustí sa priama inštalácia bez nabehnutia systému z Live CD/DVD.

7.4.1. Zavádzanie z USB zariadení

Ďalšia možnosť ako použiť Live obrazy je nahrať ich na USB pamäťové médium. Nainštalujte si balíček livecd-tools z vývojárskeho repozitára a spustite skript livecd-iso-to-disk:

/usr/bin/livecd-iso-to-disk /path/to/live.iso /dev/sdb1

Nahraďte /dev/sdb1 oddielom, na ktorý chcete umiestniť obsah obrazu.

Toto nie je deštruktívny proces; dáta, ktoré práve máte na Vašom USB médiu sú zachované.

7.4.2. Ukladanie pre Live USB obrazy

Work has continued to better integrate the Live images with the rest of the system, and improve the tools used for building them. The livecd-creator utility now also provides an API for building alternative front-ends as well as tools for other types of images.

The initial work to support persistent changes with a Live image has also landed. The primary use case is booting from a Live image on a USB flash drive and storing changes to that same device. To do this, download the Live image and then run the following command:

livecd-iso-to-disk --overlay-size-mb 512 /path/to/live.iso /dev/sdb1

Nahraďte /dev/sdb1 oddielom, na ktorý chcete umiestniť obsah obrazu.

Nahraďte 512 požadovanou veľkosťou v megabytoch ukladaných dát, alebo prekrytia. Skript livecd-iso-to-disk je uložený v priečinku LiveOS v koreňovom priečinku obrazu CD. USB médium musí mať dostatočné množstvo voľného miesta pre Live obraz plus prekrytie, plus všetky iné dáta na uloženie na médiu.

7.4.3. Odlišnosti od bežnej inštalácie Fedory

Live obrazy sa odlišujú od bežnej inštalácie v nasledovnom:

 • Live obrazy poskytujú podmnožinu balíčkov dostupných v riadnom DVD obraze. Pre oba je dostupný ten istý repozitár obsahujúci všetky balíčky.

 • SSH is disabled by default and NetworkManager is enabled by default in the Live images. SSH is disabled because the default username in the Live images does not have any password. Installation to hard disk prompts for creating a new user name and password however. NetworkManager is enabled by default since Live images target desktop users.

 • Live image installations do not allow any package selection or upgrade capability since they copy entire the filesystem from media to hard disk or USB disks. After the installation is complete and rebooted, packages can be added and removed as desired with yum or the other software management tools.

 • Live obrazy nepracujú na architektúre i586.

8. Poznámky k balíčkom

[Tip] Najnovšie poznámky k vydaniu na webe

Poznámky k vydaniu mohli byť doplnené. Ich aktuálne vydanie nájdete na

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

Nasledujúce sekcie obsahujú informácie týkajúce sa softvérových balíčkov, v ktorých prebehli výrazné zmeny pre Fedoru 9. Pre ľahší prístup sú usporiadané s použitím rovnakých skupín, ktoré sú zobrazené v inštalačnom systéme.

8.1. Perl

Fedora 9 zahŕňa Perl 5.10.0, prvé aktualizované "hlavné" vydanie po dlhšom čase. Perl interpreter je rýchlejší s menšími pamäťovými nárokmi a obsahuje rôzne vylepšenia UTF-8 a vlákien. Inštalácia Perlu je premiestniteľná, čo je požehnaním pre správcov systému a balíčkovačov operačných systémov. Perl 5.10.0 taktiež pridáva inteligentný operátor zhôd, príkaz switch, named captures, stavové premenné a lepšie chybové hlásenia.

Pre viac informácií sa obráťte na:

http://perldoc.perl.org/perldelta.html

8.2. Zmeny v yum

Funkčnosť pluginu installonlyn bola začlenená do základného balíčka yum. Možnosti installonlypkgs a installonly_limit sú predvolene nastavené tak, aby systém uchoval len dva balíčky jadra. Upraviť môžete zoznam balíčkov alebo ich počet, taktiež sa dá táto možnosť úplne zakázať. Viac detailov je uvedených v manuálovej stránke pre yum.conf.

V prípade, že yum zistí, že jeho databáza je uzamknutá, čaká kým sa zámok neuvoľní. Táto funkcia je užitočná ak démon kontroluje aktualizácie alebo ak použijete yum a niektoré z jeho grafických nadstavieb súbežne.

Príkaz yum teraz v konfiguračnom súbore rozpoznáva parameter cost, ktorý určuje cenu za prístup k repozitáru. Je to užitočné na vyváženie repozitárov, aby sa balíčky získavali z tých najprístupnejších. Voľba má predvolenú hodnotu 1000.

8.3. pam_mount

Služba pam_mount odteraz používa konfiguračný súbor zapísaný v XML. Súbor /etc/security/pam_mount.conf bude počas aktualizácie skonvertovaný do /etc/security/pam_mount.conf.xml nástrojom /usr/bin/convert_pam_mount_conf.pl, ktorý odstráni všetky komentáre. Všetky súbory nastavení používateľov budú musieť byť skonvertované, spomenutým skriptom, ak chcete. Ukážkový pam_mount.conf.xml s podrobnými popismi o dostupných voľbách sa nachádza v /usr/share/doc/pam_mount-*/pam_mount.conf.xml.

8.4. TeXLive

TeXLive je náhradou za starší, neudržovaný TeX balíček. Ponúka nové balíčky štýlov a opravuje mnohé bezpečnostné problémy so starou distribúciou.

8.5. Balíčky nástrojov

Balíček i810switch bol odstránený. Túto funkcionalitu teraz poskytuje príkaz xrandr z balíčka xorg-x11-server-utils.

Balíček evolution-connector bol nahradený balíčkom evolution-exchange a poskytuje vybavenie pod starým názvom.

Balíčky system-config-firewall a system-config-selinux nahrádzajú balíček system-config-security-level. Balíček system-config-selinux je súčasťou balíčka policycoreutils-gui.

9. Jadro Linux

[Tip] Najnovšie poznámky k vydaniu na webe

Poznámky k vydaniu mohli byť doplnené. Ich aktuálne vydanie nájdete na

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

This section covers changes and important information regarding the 2.6.24 based kernel in Fedora 9. The 2.6.24 kernel includes:

 • Beztikovú podporu pre 64-bitové x86 systémy (32-bitová podpora bola pridaná skôr), ktorá výrazne zlepšuje možnosti správy napájania.

 • Niektoré črty realtime kernel projektu.

 • Jadro používa novú schému číslovania verzií, ktorá sa lepšie zhoduje so schémou používanou upstream.

 • Kernel spec súbor je teraz pomenovaný ako kernel.spec namiesto kernel-2.6.spec.

 • Spec súbor jadra obsahuje nové makrá, ktoré uľahčujú proces zostavenia jadra. Pre viac informácií navštívte http://fedoraproject.org/wiki/Docs/CustomKernel.

 • Jadro vo Fedore 9 už predvolene nenačítava moduly pre ISA zvukové karty. Pre ručné zavedenie modulov použite príkaz modprobe module-name, alebo vytvorte záznam v /etc/modprobe.conf. Napríklad pre Creative SoundBlaster AWE64 pridajte nasledovný záznam:

  install snd-sbawe
 • Jadro Fedory ponúka podporu paravirt_ops v domU, ako súčasť snaženia jaderného tímu na redukovanie prác potrebných na vytvorenie aktuálnych Xen jadier.

 • Plnevirtualizovaní Xen hostia môžu priamo zavádzať jadro a initrd obraz a predať zavádzacie parametre. Pre viac detailov navštívte http://fedoraproject.org/wiki/Features/XenFullvirtKernelBoot.

9.1. Verzia

Fedora môže obsahovať dodatočné záplaty na vylepšenia jadra, opravy chýb alebo doplnkové vlastnosti. Z tohto dôvodu jadro Fedory nemusí byť úplne ekvivalentné s takzvaným vanilla jadrom z WWW stránky kernel.org:

http://www.kernel.org/

Zoznam týchto záplat získate, keď si stiahnete zdrojový RPM balíček a spustíte nasledovný príkaz:

rpm -qpl kernel-<version>.src.rpm 

9.2. Záznam zmien

Chronológiu zmien v balíčku získate nasledovným príkazom:

rpm -q --changelog kernel-<version> 

Ak potrebujete prívetivejšiu verziu chronológie zmien, navštívte http://wiki.kernelnewbies.org/LinuxChanges. Krátke a úplné zmeny v jadre sú k dispozícii na http://kernel.org/git. Fedora verzia jadra je založená na Linusovom strome.

Prispôsobenia vyrobené pre Fedora verziu sú dostupné z http://cvs.fedoraproject.org.

9.3. Odnože jadra

Fedora 9 obsahuje tieto zostavenia jadra:

 • Pôvodné jadro, na použitie vo väčšine systémov. Nakonfigurovaný zdrojový strom je dostupný v balíčku kernel-devel.

 • Kernel-PAE, na použitie v 32-bit x86 systémoch s viac ako 4GB operačnej pamäte alebo s CPU, ktoré majú NX (No eXecute) funkciu. Toto jadro podporuje jednoprocesorové aj viacprocesorové systémy. Nakonfigurovaný zdrojový strom je dostupný v balíčku kernel-PAE-devel.

 • Virtualizované jadro na použitie s balíčkom Xen emulátora. Nakonfigurovaný zdrojový strom je dostupný v balíčku kernel-xen-devel.

Môžete si nainštalovať hlavičkové súbory jadra pre viaceré verzie jadra naraz. Súbory sú nainštalované v /usr/src/kernels/version[-PAE|-xen|-kdump]-arch/. Použite nasledovný príkaz:

su -c "yum install kernel{,-PAE,-xen,-kdump}-devel" 

Vyberte jeden alebo viac z týchto odnoží, oddelených čiarkou a bez medzier. Pri výzve zadajte heslo používateľa root.

[Poznámka] x86 jadro obsahuje kdump

Obe x86_64 aj i686 jadrá sú teraz premiestniteľné, takže už nepotrebujú špeciálne jadro pre funkčnosť kdump. PPC stále vyžaduje oddelené kdump jadro.

[Poznámka] Predvolené jadro podporuje viacprocesorové systémy

Nie je dostupné špeciálne SMP jadro pre Fedoru na i386, x86_64 a ppc64. Viacprocesorová podpora je poskytovaná predvoleným jadrom.

[Poznámka] Podpora PowerPC v jadre

Na PowerPC architektúre neexistuje podpora pre Xen a kdump. SMP podpora pre viacprocesorové 32-bitové PowerPC systémy je obsiahnutá v špeciálnom jadre.

9.4. Príprava na vývoj jadra

Fedora 9 neobsahuje balíček kernel-source poskytovaný staršími verziami, pretože na tvorbu externých modulov postačuje len balíček kernel-devel. K dizpozícii je nakonfigurovaný zdrojový strom, ako je popísané v Oddiel 9.3, “Odnože jadra”.

[Dôležité] Zostavenie vlastného jadra

Pre informácie o vyvíjaní jadra a o práci s vlastným jadrom navštívte http://fedoraproject.org/wiki/Docs/CustomKernel.

9.5. Hlásenie chýb

Pre informácie o nahlasovaní chýb v Linuxovom jadre navštívte http://kernel.org/pub/linux/docs/lkml/reporting-bugs.html. Pre hlásenie chýb špecifických pre Fedoru môžete použiť http://bugzilla.redhat.com.

10. Fedora Desktop

[Tip] Najnovšie poznámky k vydaniu na webe

Poznámky k vydaniu mohli byť doplnené. Ich aktuálne vydanie nájdete na

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

Táto sekcia popisuje zmeny týkajúce sa používateľov grafického prostredia Fedory.

10.1. GNOME

Toto vydanie obsahuje GNOME 2.22.

Uvítacia obrazovka GNOME bola zámerne deaktivovaná v hlavnej vetve. Pre jej aktiváciu použite gconf-editor alebo nasledovný príkaz:

gconftool-2 --set /apps/gnome-session/options/show_splash_screen --type bool true 

Téma dialógového okna uzamknutia obrazovky nie je prepojená so zvoleným šetričom obrazovky. Ak to chcete zapnúť, použite gconf-editor alebo nasledovný príkaz:

gconftool-2 --set --type string /apps/gnome-screensaver/lock_dialog_theme "system" 

10.1.1. Gvfs

V GNOME 2.22 vystupuje nové Gvfs, virtuálny súborový systém v užívateľskom priestore s podporou sftp, ftp, dav, smb, obexftp, a iných. Systém Gvfs je náhradou či nasledovníkom gnome-vfs.

Gvfs pozostáva z dvoch častí:

 • GIO, čo je nová zdieľaná knižnica v GLib, poskytujúca API pre gvfs

 • Samotného Gvfs, balíčka obsahujúceho podporný systém pre rôzne súborové systémy a protokoly

Systém Gvfs pozostáva z jedného hlavného démona, gvfsd sledujúceho aktuálne gvfs pripojenia. Väčšina z nich je spustená v samostatných procesoch. Klienti komunikujú kombináciou volaní DBus (na zbernici relácie a použitím peer-to-peer DBus) a špeciálneho protokolu pre obsah súborov.

Niektoré súborové systémy podporované v gnome-vfs nemusia byť teraz v gvfs podporované. Na dokončení riešenia sa pracuje.

10.1.2. Správca prihlásenia GNOME

Správca prihlásenia GNOME (gdm) bol aktualizovaný na najnovší upstream kód. PolicyKit môže byť použitý na ovládanie vypnutia a reštartu systému. Nástroj nastavenia gdmsetup bude nahradený. Nové funkcie dostupné na prihlasovacej obrazovke obsahujú:

 • krajšie grafické efekty

 • správa a sledovanie napájania na prihlasovacej obrazovke, takže laptopy hibernujú alebo sa vypínajú pri nízkom stave nabitia batérií

 • šikovnejší zoznam používateľov

 • voľba rozloženia klávesnice na prihlasovacej obrazovke

Pre viac informácií o týchto vlastnostiach:

http://fedoraproject.org/wiki/Features/NewGdm

10.2. KDE

This release features KDE 4.0.2. As the kdepim and kdevelop packages are not part of KDE 4.0 and kdewebdev is only partially available (no Quanta) in KDE 4.0, the KDE 3.5.9 versions of those packages are shipped.

KDE 4.0 features upgrades to core components such as the port to Qt 4. It also introduces a number of brand new frameworks such as the Phonon, a multimedia API; Solid, a hardware integration framework; Plasma, a re-written desktop and panel with many new concepts; integrated desktop search; compositing as a feature of KWin; and a brand new visual style called Oxygen. KDE 4.0.2 is a bugfix release from the KDE 4.0 release series.

Fedora 9 neobsahuje staré prostredie KDE 3. Obsahuje kompatibilnú KDE 3 vývojovú platformu, ktorá môže byť použitá pre vývoj, zostavovanie a spúšťanie KDE 3 aplikácií v KDE 4 alebo inom desktopovom prostredí. Pre viac detailov o tom, čo obsahuje, si pozrite sekciu Spätná kompatibilita.

Keďže knetworkmanager nefunguje s verziou NetworkManagera, ktorá je vo vydaní dostupná, KDE Live obrazy používajú ako náhradu nm-applet z balíčka NetworkManager-gnome. Funkcia gnome-keyring-daemon ukladá heslá pre tieto šifrovacie technológie. (Balíček knetworkmanager z Fedory 8, ktorý len zavolal nm-applet, sa už nepoužíva.)

Pretože správca okien KWin voliteľne podporuje kompozičné prostredie a efekty pracovného prostredia, KDE Live obrazy už neobsahujú Compiz/Beryl. Kompozičný režim a efekty v KWin sú predvolene vypnuté, povoliť ich môžete v systemsettings.

10.2.1. Zmeny v prostredí

 • Plasma nahrádza starý Kicker a KDesktop. Plasma spravuje plochu aj panel, takže je možné umiestniť rovnaké Plasma aplety (plazmoidy) na panel aj na plochu, ak aplet podporuje obmedzenia na veľkosť vynútené panelom.

 • Staré Ovládacie centrum KDE (KControl) bolo nahradené systémom System Settings (systemsettings).

 • Správca prihlásenia KDM používa nový formát tém. Preto KDM témy napísané pre KDE 3 nepracujú s KDM v KDE 4. KDM teraz podporuje nastavenie tém, takže externý nástroj kdmtheme už nie je potrebný.

Všetky uvedené aplikácie sa nachádzajú v balíčku kdebase-workspace.

10.2.2. Zmeny v balíčkoch a aplikáciách

 • Balíčky qt, kdelibs a kdebase sú z verzie KDE 4, nahrádzajúc balíčky qt4, kdelibs4 a kdebase4 z predchádzajúceho vydania Fedory.

 • Qt/KDE 3 verzie boli premenované na qt3, kdelibs3 a kdebase3. Fedora 9 obsahuje len časti kdebase3. Viac informácií v sekcii Spätná kompatibilita.

 • Upstream pre KDE rozdelil modul kdebase na tri časti: kdebase-runtime, kdebase (nazývaný aj kdebase-apps na odlíšenie od starého monolitického kdebase) a kdebase-workspace. Toto rozdelenie sa odráža aj v balíčkoch vo Fedore.

 • Fedora 9 pridáva balíček kdegames3 obsahujúci hry, ktoré zatiaľ neboli portované do KDE 4.

 • Dolphin, súčasť balíčka kdebase, nahrádza balíček d3lphin.

 • Balíček kdebase-workspace teraz obsahuje podporu pre konfiguráciu tém KDM, a tým nahrádza balíček kdmtheme.

 • Okular nahrádza KPDF, KGhostView a KFax z balíčka kdegraphics.

 • Balíček kaider je náhradou pre KBabel, bývalú súčasť kdesdk.

 • Balíček okteta nahrádza KHexEdit, ktorý býval súčasťou kdeutils.

 • Balíčky kalgebra a marble sú teraz súčasťou kdeedu.

 • Balíček ksudoku je teraz súčasťou balíčka kdegames.

 • Balíček gwenview je teraz súčasťou kdegraphics.

 • Balíčky kiconedit a kcoloredit bývali súčasťou kdegraphics, teraz sú samostatnými balíčkami.

 • Balíček kmid, ktorý bol súčasťou kdemultimedia je teraz samostatným balíčkom.

 • The Fedora KDE SIG decided to drop the -extras sub-packages, which contained deprecated or unstable applications, because those applications have been either fixed or dropped in KDE 4.

 • Balíček kdeadmin-kpackage bol oddelený z balíčka kdeadmin, pretože KPackage má teraz závislosť na smart.

 • KDE 4 dropped the kdeaddons module. Therefore, there is no kdeaddons package in Fedora 9. The Atlantik Designer, for use with kdegames3 , is still available as kdeaddons-atlantikdesigner . The package ksig is now its own package, and extragear-plasma replaces the Kicker addons. The Konqueror plugins are being packaged as a separate konq-plugins package.

10.3. Bluetooth

The Bluetooth feature in Fedora 9 (http://fedoraproject.org/wiki/Features/BluetoothFedora9) has several enhancements specific to this release. The future generations of this feature is covered with greater detail at:

http://fedoraproject.org/wiki/Releases/FeatureBluetooth

Odosielanie súborov na Bluetooth zariadenia rieši program bluetooth-sendto z balíčka bluez-gnome, ktorý nahrádza gnome-obex-send. Súbory sa odosielajú v Nautilovi pomocou položky Odoslať do... z kontextovej ponuky.

Sťahovanie súborov z Bluetooth zariadení je začlenené v gnome-user-share, kde je podpora ObexFTP a ObexPush. Zdieľajte súbory pomocou SystémPredvoľbyInternet a SieťPersonal File SharingShare Public files over Bluetooth (podpora ObexFTP) alebo si súbory stiahnite pomocou ObexPush cez OsobnéZdieľanie osobných súborovReceive files in Downloads folder over Bluetooth.

Súbory na vzdialených Bluetooth zariadeniach môžu byť prezerané priamo v aplikácií Nautilus cez GVFS, ktorý podporuje Bluetooth zariadenia. Synchronizovanie Bluetooth zariadenia so správcom osobných informácií (PIM) je možné pomocou gnome-pilot.

Prehliadanie Bluetooth zariadení je možné pomocou kontextovej ponuky Bluetooth ikony na paneli plochy.

10.4. XULRunner

Aplikácie vyžadujúce zobrazovacie jadro Gecko boli závislé na celom Firefoxe. XULRunner je výsledkom oddelenia zobrazovacieho jadra pre aplikácie, ktoré vyžadujú práve túto funkcionalitu bez používateľského rozhrania. Rozdelenie dodáva väčšiu stabilitu API/ABI a čistejšie zostavovacie prostredie pre aplikácie používajúce Gecko. Viaceré aplikácie vyžadujúce Gecko sú teraz vo Fedore zostavované oproti XULRunner.

Aktuálny stav je popísaný na http://fedoraproject.org/wiki/Features/XULRunner. Ak máte záujem pomôcť s vývojom, navštívte http://fedoraproject.org/wiki/Releases/FeatureXULRunnerAPIChanges.

Úplná upstream dokumentácia sa nachádza na http://developer.mozilla.org/en/docs/XULRunner.

10.5. WWW prehliadače

Toto vydanie Fedory obsahuje verziu 3.0 populárneho WWW prehliadača Firefox. Viac informácií o Firefoxe nájdete na http://firefox.com/. Balíček nspluginwrapper sa predvolene nachádza dokonca aj na 32-bitových systémoch, pretože oddeľuje zásuvné moduly, čo zvyšuje bezpečnosť a stabilitu prehliadača.

Viac informácií o Firefoxe 3.0 vo Fedore je dostupných zo stránky

http://fedoraproject.org/wiki/Features/Firefox3

10.5.1. Ako zapnúť Flash plugin

Fedora obsahuje balíček swfdec a gnash, ktoré sú slobodnými a open-source implementáciami technológie Flash. Doporučujeme Vám vyskúšanie niektorého z nich ešte pred vyhľadaním proprietárneho Flash pluginu od Adobe.

Používatelia x86_64 Fedory si musia nainštalovať balíček nspluginwrapper.i386 aby mohli používať 32-bitový Adobe Flash plugin v x86_64 Firefoxe a balíček pulseaudio-libs.i386 aby im v plugine fungoval zvuk.

 1. Vytvorte adresár pre 32-bitové mozilla pluginy:

  su -c "mkdir -p /usr/lib/mozilla/plugins" 
  
 2. Nainštalujte balíčky nspluginwrapper.i386, nspluginwrapper.x86_64 , and pulseaudio-libs.i386:

  su -c "yum install nspluginwrapper.{i386,x86_64} pulseaudio-libs.i386" 
  
 3. Nainštalujte flash-plugin ako bolo vysvetlené vyššie.

  Na registráciu flash pluginu spustite mozilla-plugin-config:

  su -c "mozilla-plugin-config -i -g -v" 
  
 4. Zatvorte všetky okná Firefoxu a potom Firefox znova spustite.

  Zadajte about:plugins do adresného riadku, aby ste sa uistili, že je plugin načítaný.

10.6. Zakázanie PC pípatka

PC pípatko (reproduktor) je vo Fedore predvolene povolené. Ak to tak nechcete, sú tu pre Vás dva spôsoby obídenia zvuku:

 • Znížte jeho hlasitosť na primeranú úroveň alebo úplne vypnite PC pípatko v nástroji alsamixer pomocou nastavenia PC Speak.

 • Zakážte ho v celom systéme spustením nasledujúcich príkazov v konzoli.

su -
modprobe -r pcspkr
echo "install pcspkr :" >> /etc/modprobe.conf

10.7. Aplet medzinárodných hodín

Nový aplet hodín pre GNOME panel podporuje zobrazenie viacerých časových pásiem spolu s informáciami o počasí pre každé nakonfigurované umiestnenie. Do tohto apletu bol začlenený intlclock a spolu poskytujú funkcie system-config-date a apletu počasia. Pridané funkcie zahŕňajú: používatelia si môžu zvoliť ľubovoľné umiestnenie namiesto časových pásiem, vylepšenia vzhľadu starých aj nových funkcií a zobrazenie ďalších informácií o počasí v bublinkovom popise.

Prečítajte si viac o tejto vlastnosti:

http://fedoraproject.org/wiki/Releases/FeatureClockApplet

10.8. Zlúčené slovníky

Nový systém kontroly pravopisu, hunspell, je spoločný pre prostredia GNOME aj KDE, ako aj pre rôzne aplikácie ako OpenOffice.org, Firefox a iné založené na XULRunner. Spoločný základ obsahuje množstvo zdieľaných viacjazyčných slovníkov pre hunspell. Používajú sa jednotné slovníky bez ohľadu na aplikáciu, čím sa dosiahli konzistentné návrhy chybných slov a elimináciou duplicitných slovníkov sa používa menej priestoru.

Viac o tejto snahe na:

http://fedoraproject.org/wiki/Releases/FeatureDictionary

11. Súborové systémy

[Tip] Najnovšie poznámky k vydaniu na webe

Poznámky k vydaniu mohli byť doplnené. Ich aktuálne vydanie nájdete na

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

Fedora 9 poskytuje základnú podporu pre zašifrované odkladacie oblasti a iné než koreňové súborové systémy. Na ich použitie pridajte záznamy do /etc/crypttab a odkážte sa na vytvorené zariadenia v /etc/fstab.

Ako novinku vo Fedore 9 ponúka inštalátor Anaconda vytvorenie šifrovaných súborových systémov už počas inštalácie. Pre viac informácií preštudujte Inštalačnú príručku Fedory.

Teraz je podporované aj inštalovanie na šifrované zväzky, vrátane koreňového súborového systému. Neexistuje žiaden konfiguračný nástroj na neskoršie pridanie alebo odobratie kľúčov zo zväzkov, alebo prevádzanie zmien v šifrovaní. Pre viac informácií sa obráťte na túto stránku:

http://fedoraproject.org/wiki/Releases/FeatureEncryptedFilesystems

Pre všetky informácie ohľadne použitia šifrovaných súborových systémov sa obráťte na Príručku šifrovania a súkromia Fedory.

11.1. Predpremiéra ext4

The new ext4 file system is available in Fedora 9 as a nearly feature complete preview. Testers are encouraged to review the documentation and try implementations of ext4. When finally integrated, users should experience no problems with the new file system, and should find it bigger, better, and faster.

While an ext3 file system can be mounted as ext4, an ext3 to ext4 conversion tool is planned that converts existing ext3 on-disk format to ext4. For more information about this feature:

http://fedoraproject.org/wiki/FedoraExt4

http://fedoraproject.org/wiki/Features/Ext4

12. Webové servre

[Tip] Najnovšie poznámky k vydaniu na webe

Poznámky k vydaniu mohli byť doplnené. Ich aktuálne vydanie nájdete na

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

12.1. Ovládač PostgreSQL DBD

Používatelia mod_dbd modulu by mali vedieť, že apr-util DBD ovládač pre PostgreSQL je teraz distribuovaný ako samostatný dynamicky-načítaný modul. Modul je teraz začlenený v balíčku apr-util-pgsql. Ovládač MySQL je teraz taktiež dostupný, je v balíčku apr-util-mysql.

12.2. Aplikácie TurboGears

SQLAlchemy bol aktualizovaný na 0.4.x. Aplikácie TurboGears vyvíjané použitím SQLAlchemy pre ich databázovú vrstvu budú potrebovať aktualizáciu ich štartovacích skriptov. Namiesto:

import pkg_resources
pkg_resources.require('TurboGears')

štartovací skript musí obsahovať:

__requires__ = 'TurboGears[future]'
import pkg_resources

12.3. Drupal

Drupal bol aktualizovaný z radu 5.x na 6.x. Pre detaily sa obráťte na:

http://drupal.org/drupal-6.1

Nezabudnite sa prihlásiť do vášho priestoru ako administrátor a zakázať všetky moduly tretích strán ešte pred aktualizovaním tohto balíčka. Po aktualizácií:

 1. Skopírujte /etc/drupal/default/settings.php.rpmsave do /etc/drupal/default/settings.php a zopakujte pre všetky dodatočné súbory settings.php.

 2. Pre upgrade nasmerujte prehliadač na skript http://host/drupal/update.php.

13. Mailové servre

[Tip] Najnovšie poznámky k vydaniu na webe

Poznámky k vydaniu mohli byť doplnené. Ich aktuálne vydanie nájdete na

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

Táto sekcia sa týka elektronických poštových servrov alebo prenosových agentov elektronickej pošty (MTA).

13.1. Sendmail

V predvolenom nastavení poštový prenosový agent (MTA) Sendmail akceptuje iba pripojenia z lokálneho počítača. Ak chcete Sendmail nastaviť ako server pre iných klientov:

 1. Upravte /etc/mail/sendmail.mc a buď zmeňte riadok DAEMON_OPTIONS na počúvanie na sieťových zariadeniach, alebo zmeňte celý riadok na komentár použitím oddeľovača komentárov dnl.

 2. Nainštalujte balíček sendmail-cf:

  yum install sendmail-cf
  
 3. Obnovte súbor /etc/mail/sendmail.cf:

  make -C /etc/mail
  

14. Vývoj

[Tip] Najnovšie poznámky k vydaniu na webe

Poznámky k vydaniu mohli byť doplnené. Ich aktuálne vydanie nájdete na

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

Táto sekcia sa týka rôznych vývojárskych nástrojov a prostriedkov.

14.1. Nástroje

14.1.1. Kolekcia prekladačov GCC

Toto vydanie Fedory bolo zostavené prekladačom GCC 4.3.0, obsiahnutom v distribúcii.

Viac informácií o GCC 4.3 sa nachádza na:

http://gcc.gnu.org/gcc-4.3/

14.1.1.1. Generovanie kódu

Počnúc gcc-4.1.2-25 a glibc-2.6.90-14, voľba -D_FORTIFY_SOURCE=2 chráni nielen kód v jazyku C, ale aj C++. Niekoľkým bezpečnostným problémom v minulosti by bolo predídené, keby sa toto používalo skôr. Viac detailov nájdete v pôvodnom oznámení:

https://www.redhat.com/archives/fedora-devel-announce/2007-September/msg00015.html.

14.1.2. Eclipse

This release of Fedora includes Fedora Eclipse, based on the Eclipse SDK version 3.3.0. You can read the "New and Noteworthy" page for the 3.3.x series of releases can be accessed at:

http://download.eclipse.org/eclipse/downloads/drops/R-3.3-2007-06251500/whatsnew/eclipse-news.html

Release notes specific to 3.3.0 are available at:

http://www.eclipse.org/eclipse/development/readme_eclipse_3.3.html

Eclipse SDK je známy pod rôznymi názvami, ako "the Eclipse Platform," "the Eclipse IDE," a "Eclipse." Eclipse SDK je podklad pre kombinované vydanie dvadsaťjeden Eclipse projektov pod záštitou vydania Callisto:

http://www.eclipse.org/europa

Niekoľko týchto Europa projektov je zahrnutých vo Fedore:

Ďalšie Eclipse projekty dostupné vo Fedore sú:

Pomoc pri balíčkovaní a testovaní ďalších projektov s GCJ je vždy vítaná. Ľudí, čo sa o to zaujímajú, kontaktujte cez fedora-devel-java-list alebo kanál #fedora-java na freenode:

http://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-devel-java-list/

Fedora taktiež obsahuje pluginy a funkcie, ktoré sú obzvlášť užitočné pre FLOSS hackerov, úpravy ChangeLogov pomocou eclipse-changelog, a spoluprácu s Bugzillou použitím eclipse-mylyn-bugzilla. Náš CDT balíček, eclipse-cdt, obsahuje vývojovú verziu snáh o integráciu s GNU Autotools.

Najnovšie informácie ohľadne týchto projektov môžete nájsť na stránke Projektu Fedora Eclipse:

http://sourceware.org/eclipse/

14.1.2.1. Nepribalené pluginy a funkcie

Fedora Eclipse umožňuje ne-root používateľom využívať Správcu aktualizácií na inštaláciu nezabalíčkovaných pluginov a funkcií. Takéto pluginy sa inštalujú do podadresára .eclipse používateľovho domovského priečinka. Povšimnite si, že tieto pluginy neobsahujú kód predkompilovaný GCJ, takže môžu fungovať pomalšie ako očakávate.

14.1.2.2. Alternatívne Java Runtime prostredia

Slobodné JRE neuspokojujú každého používateľa, takže Fedora umožňuje inštaláciu alternatívnych JRE. Pri inštalácií proprietárnych JRE na 64-bitových strojoch ale existuje istá prekážka.

64-bitové JNI knižnice štandardne dodávané na x86_64 systémoch vo Fedore nebežia v 32-bitovom JRE. Inými slovami: nepokúšajte sa spustiť Fedora x86_64 Eclipse balíčky na 32-bitovom JRE od firmy Sun. Neuspejete. Buď prejdite na 64-bitové proprietárne JRE, alebo nainštalujte 32-bitové verzie balíčkov, ak je to možné. Na inštaláciu 32-bitovej verzie použite nasledujúci príkaz:

yum install <package_name>.i386 

Podobne, 32-bitové JNI knižnice predvolene dodávané na ppc64 systémoch nebežia v 64-bitovom JRE. K nainštalovaniu 64-bitovej verzie použite nasledovný príkaz:

yum install <package_name>.ppc64 

14.2. KDE 4 Development Platform

Fedora 9 includes KDE 4.0 (beta) development libraries. The following new packages are provided:

 • kdelibs4 : KDE 4 libraries

 • kdepimlibs : KDE 4 PIM libraries

 • kdebase4 : KDE 4 core runtime files

Use these packages to develop, build and run KDE 4 applications within KDE 3 or any other desktop environment.

The kdebase4 package also includes a beta version of the Dolphin file manager as a technology preview. As this is a beta version, some issues may still be present. If you need a stable version of Dolphin, please install the d3lphin package, which is based on KDE 3 and can be safely installed alongside kdebase4 .

Tieto balíčky sú navrhnuté tak, aby:

 • zodpovedali štandardnej súborovej hierarchii (FHS), a

 • be completely safe to install in parallel with KDE 3, including the -devel packages.

In order to achieve this, Fedora KDE SIG members made 2 changes to the -devel packages:

 • The library symlinks are installed to /usr/lib/kde4/devel or /usr/lib64/kde4/devel, depending on system architecture.

 • The kconfig_compiler and makekdewidgets tools have been renamed kconfig_compiler4 and makekdewidgets4, respectively.

These changes should be completely transparent to the vast majority of KDE 4 applications that use cmake to build, since FindKDE4Internal.cmake has been patched to match these changes.

Note that kdebase4 does not include the KDE 4 Desktop package kdebase-workspace and its components such as Plasma and KWin version 4. The kdebase-workspace package is still too incomplete and unstable for daily use and would conflict with KDE 3.

15. Bezpečnosť

[Tip] Najnovšie poznámky k vydaniu na webe

Poznámky k vydaniu mohli byť doplnené. Ich aktuálne vydanie nájdete na

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

Táto sekcia zdôrazňuje rôzne bezpečnostné prvky Fedory.

15.1. Vylepšenie zabezpečenia

Fedora neprestáva vylepšovať bezpečnostné funkcie.

The glibc package in Fedora 8 had support for passwords using SHA-256 and SHA-512 hashing. Previously, only DES and MD5 were available. These tools have been extended in Fedora 9. Password hashing using the SHA-256 and SHA-512 hash functions is now supported.

Prepnúť nainštalovaný systém na používanie SHA-256 alebo SHA-512 môžete príkazom authconfig --passalgo=sha256 --update alebo authconfig --passalgo=sha512 --update. Tiež môžete použiť nástroj authconfig-gtk. Existujúce používateľské účty nebudú ovplyvnené, kým ich heslá nebudú zmenené.

Na novoinštalovaných systémoch je SHA-512 použité predvolene. Iné algoritmy môžu byť nastavené len pre kickstart inštalácie, použitím volieb --passalgo alebo --enablemd5 pre kickstart príkaz auth. Ak nepoužívate kickstart, použite authconfig podľa spomenutého návodu a zmeňte heslo používateľa root a heslá používateľov vytvorených po inštalácií.

Nové voľby na podporu týchto algoritmov sú teraz v libuser, pam a shadow-utils. Nie je potrebné meniť ich ručne, lebo authconfig ich nastavuje automaticky.

 • V sekcii [defaults] súboru /etc/libuser.conf je možné uvádzať nové hodnoty prepínača crypt_style a nové voľby hash_rounds_min a hash_rounds_max. Viac informácií sa nachádza v manuálovej stránke libuser.conf(5).

 • Podobne PAM modul pam_unix akceptuje nové voľby sha256, sha512 a rounds. Viac informácií sa nachádza v manuálovej stránke pam_unix(8).

 • Nové voľby ENCRYPT_METHOD, SHA_CRYPT_MIN_ROUNDS a SHA_CRYPT_MAX_ROUNDS v /etc/login.defs sú taktiež podporované. Viac informácií sa nachádza v manuálovej stránke login.defs(5). Zodpovedajúce voľby boli pridané do chpasswd(8) a newusers(8).

15.2. Všeobecné informácie

Všeobecný úvod k mnohým proaktívnym bezpečnostným vlastnostiam Fedory, aktuálny stav a politiky sú k dispozícii na http://fedoraproject.org/wiki/Security.

15.3. SELinux

Stránky projektu SELinux poskytujú rady a tipy na riešenia problémov, vysvetlivky a pripomienky k dokumentácii a odkazy. Užitočné odkazy sú:

15.4. Free IPA

Free IPA je centrálne spravovaná inštalácia identít, politík a auditu.

Inštalátor IPA servra predpokladá relatívne čistý systém, inštalovanie a konfiguráciu niekoľkých služieb:

 • inštancia Fedora Directory Servra

 • KDC

 • Apache

 • ntpd

 • TurboGears

Sú snahy o možnosť vrátenia prevedených zmien, ale proces nie je zaručený. Podobne aj príkaz ipa-client-install prepisuje nastavenie PAM (/etc/pam.conf) a Kerberos (/etc/krb5.conf).

IPA pri inštalácií nepodporuje iné inštancie Fedora Direcotry Servra na tom istom systéme, ani ak počúvajú na iných portoch. Na inštaláciu IPA musia byť ostatné inštancie odstránené, čo zvládne aj samotná inštalácia IPA.

Momentálne neexistuje mechanizmus na migráciu existujúcich používateľov do servra IPA.

Server sa sám nastaví ako vlastný klient. Ak spustenie Directory Servra alebo KDC po štarte systému zlyhá, na vyriešenie problému je potrebné naštartovať do jednopoužívateľského režimu.

Pre viac informácii navštívte stránku vlastností:

http://fedoraproject.org/wiki/Features/freeIPA

16. Java

[Tip] Najnovšie poznámky k vydaniu na webe

Poznámky k vydaniu mohli byť doplnené. Ich aktuálne vydanie nájdete na

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

16.1. OpenJDK

Fedora 9 obsahuje OpenJDK 6, open-source implementáciu Java Platformy, Štandardnej edície. OpenJDK 6 zatiaľ nie je "Java compatible"; na získaní certifikátu sa pracuje.

Fedora bude sledovať stabilnú vetvu OpenJDK 6 od spoločnosti Sun.

16.2. IcedTea bolo nahradené OpenJDK

Balíčky OpenJDK 6, java-1.6.0-openjdk*, nahradzujú ich náprotivok, java-1.7.0-icedtea*. IcedTea z Fedory 8 sleduje nestabilnú vetvu OpenJDK 7, zatiaľ čo balíčky java-1.6.0-openjdk* sledujú stabilnú vetvu OpenJDK 6. Rozhodnutie nahradiť IcedTea pomocou OpenJDK padlo z viacerých dôvodov:

 • Sun has replaced most of the encumbrances for which IcedTea was providing replacements.

 • Cieľom IcedTea je zlúčiť sa koľko to len pôjde s OpenJDK, takže rozdiely medzi IcedTea a OpenJDK by sa mali postupne vytratiť.

 • OpenJDK 6 je stabilná vetva, zatiaľ čo OpenJDK 7 je nestabilná, a neočakáva sa vydanie jej stabilnej verzie skôr ako v 2009.

 • Sun licencoval ochrannú známku OpenJDK pre použitie vo Fedore.

 • Vydanie s oboma OpenJDK aj IcedTea by bolo mätúce a pridalo by na veľkosti distribúcie.

IcedTea pokračuje v poskytovaní podpory autotools (autoconf, automake, libtool, atď.), prenositeľného interpretera pre PowerPC a 64-bitové PowerPC architektúry, podpory pluginu, podpory Web Start a patchov integrujúcich OpenJDK do Fedory. Zdroje IcedTea sú obsiahnuté v zdrojovom balíčku java-1.6.0-openjdk.

Ak už je IcedTea nainštalované, zmena balíčka sa nestane automaticky. Balíčky súvisiace s IcedTea založenom na OpenJDK 7 musia byť najskôr odinštalované, potom až môžu byť nainštalované nové balíčky OpenJDK 6.

su -c "yum erase java-1.7.0-icedtea{,-plugin}"
su -c "yum install java-1.6.0-openjdk{,-plugin}"

16.3. Práca s Java apletmi

Klasický OpenJDK neobsahuje plugin. OpenJDK balíčky Fedory obsahujú upravený gcjwebplugin, ktorý bezpečne spúšťa nedôveryhodné applety vo webovom prehliadači. Plugin je zabalený ako java-1.6.0-openjdk-plugin.

 • Upravený gcjwebplugin nepodporuje bytecode-to-Javascript most, takže aplety závislé na tomto moste nebudú fungovať. Experimentálna podpora LiveConnect existuje v repozitári IcedTea, ale nie je pripravená na vydanie vo Fedore.

 • Upravený gcjwebplugin nepodporuje podpísané aplety. Podpísané aplety budú spustené v nedôveryhodnom režime. Experimentálna podpora podpísaných apletov je v repozitári IcedTea, ale nie je pripravená na vydanie vo Fedore.

 • Bezpečnostná politika gcjwebplugin môže byť príliš obmedzujúca. Ak chcete povoliť ňou obmedzované applety, spustite firefox -g v terminálovom okne, aby ste zistili, čo sa obmedzuje, a po zvážení to povoľte v súbore /usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0/jre/lib/security/java.policy.

16.4. Práca s aplikáciami Web Start

Klasický OpenJDK nepodporuje Web Start. Experimentálna podpora prostredníctvom NetX je v repozitári IcedTea, ale nie je pripravená na vydanie vo Fedore.

16.5. Fedora a JPackage

Fedora obsahuje veľa balíčkov odvodených z Projektu JPackage. Niektoré balíčky sú vo Fedore upravené vymazaním závislostí na proprietárnom softvéri a na zužitkovanie dopredných kompilačných funkcií GCJ. Použite Fedora repozitáre na aktualizáciu týchto balíčkov alebo použite JPackage repozitár pre balíčky neposkytované Fedorou. Pre viac informácií o projekte a poskytovanom softvéri navštívte webstránku JPackage.

Nekompatibilita medzi balíčkom jpackage-utils vo Fedore a v JPackage, ktorá zabraňovala inštalácií balíčka jpackage-utils z Projektu JPackage na Fedore, je v tomto vydaní vyriešená.

[Varovanie] Miešanie balíčkov Fedory a JPackage

Preskúmajte kompatibilitu balíčkov predtým než nainštalujete softvér z oboch repozitárov Fedora a JPackage na rovnaký systém. Nekompatibilné balíčky môžu spôsobiť komplikované problémy.

17. Systémové služby

[Tip] Najnovšie poznámky k vydaniu na webe

Poznámky k vydaniu mohli byť doplnené. Ich aktuálne vydanie nájdete na

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

17.1. Upstart

Vlastnosťou Fedory 9 je štartovací systém Upstart. Všetky init skripty pre System V by mali v režime kompatibility bežať správne. I keď používatelia s vlastnými zmenami v ich súbore /etc/inittab ich budú musieť portovať na upstart. Informácie o písaní skriptov pre upstart sú dostupné v Rýchlej príručke pre Upstart.

18. Multimédiá

[Tip] Najnovšie poznámky k vydaniu na webe

Poznámky k vydaniu mohli byť doplnené. Ich aktuálne vydanie nájdete na

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

Fedora obsahuje aplikácie pre prácu s multimédiami, vrátanie ich prehrávania, nahrávania a úpravy. Ďalšie balíčky sú k dispozícii v repozitári Fedora Package Collection. Ďalšie informácie o multimédiách vo Fedore nájdete v sekcií Multimedia na webovej stránke projektu Fedora na http://fedoraproject.org/wiki/Multimedia.

18.1. Prehrávače mutimédií

Predvolená inštalácia Fedory zahŕňa Rhythmbox a Totem na prehrávanie médií. Repozitáre Fedory obsahujú mnoho ďalších známych programov ako prehrávač XMMS a amaroK pre KDE. GNOME aj KDE majú sortiment prehrávačov, ktoré podporujú rôzne druhy formátov. Tretie strany ponúkajú dodatočné programy na manipuláciu s ostatnými formátmi.

18.2. Ogg a formáty nadácie Xiph.Org

Fedora obsahuje kompletnú podporu pre Ogg media container formát a Vorbis audio, Theora video, Speex audio a FLAC bezstratové audio formáty. Tieto voľne použiteľné formáty nie sú zaťažené patentovými alebo licenčnými obmedzeniami. Poskytujú efektívne a flexibilné alternatívy k populárnejším, ale obmedzeným formátom. Projekt Fedora doporučuje používanie otvorených formátov namiesto obmedzených. Pre viac informácií o týchto formátoch a ako ich používať navštívte webstránku Xiph.Org Foundation na http://www.xiph.org/.

18.3. MP3, DVD, a ostatné nepodporované multimediálne formáty

Repozitáre s Fedora balíčkami nemôžu obsahovať podporu pre prehrávanie alebo nahrávanie MP3 či DVD videa. MP3 formáty sú patentované a majitelia patentu neposkytujú potrebné patentové licencie. Formáty DVD video sú patentované a vybavené šifrovacím mechanizmom. Majitelia patentov neposkytujú potrebné patentové licencie a kód potrebný na dešifrovanie zašifrovaného CSS disku môže narušiť Digital Millennium Copyright Act, autorský zákon Spojených Štátov. Fedora tiež vylučuje multimediálny softvér zaťažený patentovými, autorskými alebo licenčnými obmedzeniami, vrátane Adobe Flash Playera a Real Media Real Playera. Viac informácií na túto tému nájdete na http://fedoraproject.org/wiki/ForbiddenItems.

Popri iných možnostiach ako používať vo Fedore MP3 ponúka Fluendo voľne použiteľný MP3 plugin pre GStreamer, ktorý má potrebnú patentovú licenciu pre koncových používateľov. Tento plugin umožňuje podporu MP3 v aplikáciach, ktoré používajú GStreamer. Fedora neobsahuje tento plugin, nakoľko preferujeme podporu otvorených formátov nezaťažených patentami. Pre viac informácií sa obráťte na stránky Inštalovanie MP3 pluginu Fluendo alebo Inštalovanie MP3 pluginu pomocou Codeina.

18.4. Tvorba CD a DVD, napaľovanie

Repozitáre Fedory obsahujú rôzne nástroje pre ľahšiu tvorbu a napaľovanie CD a DVD médií. Používatelia GNOME môžu napaľovať priamo zo správcu súborov Nautilus. Repozitáre na tieto úlohy tiež obsahujú ďalší softvér, ako napríklad brasero, gnomebaker, alebo k3b. Pre textovú konzolu sú dostupné wodim, readom, genisoimage a iné obľúbené aplikácie.

18.5. Screencasty

Fedoru môžete použiť na na vytvorenie a prehrávanie screencastov, nahrávok obrazoviek relácií s použitím otvorených technológií. Fedora obsahuje balíček istanbul, ktorý vytvára screecasty použitím Theora video formátu a byzanz, ktorý vytvára animované obrázky GIF. Tieto videá môžu byť prehrávané použitím niektorého z prehrávačov obsiahnutých vo Fedore. Toto je preferovaný spôsob ako poskytnúť sceencasty projektu Fedora, či už pre vývojárov alebo pre koncových používateľov. Podrobnejší návod nájdete na stránkach ScreenCasting

18.6. Rozšírená podpora cez pluginy

Väčšina prehrávačov médií vo Fedora repozitároch môže používať pluginy na pridanie podpory ďalších formátov a výstupných zvukových systémov. Niektoré na to používajú výkonné multimediálne riešenia, ako je balíček gstreamer. Repozitáre Fedory obsahujú pluginy, ktoré rozširujú možnosti týchto prehrávačov a tretie strany môžu ponúkať ešte ďalšie na pridanie netušených schopností.

19. Hry a zábava

[Tip] Najnovšie poznámky k vydaniu na webe

Poznámky k vydaniu mohli byť doplnené. Ich aktuálne vydanie nájdete na

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

Fedora poskytuje výber hier rôznych žanrov. Používatelia si môžu nainštalovať malý balíček hier pre GNOME (nazvaný gnome-games) alebo KDE (kdegames). V repozitároch je dostupných taktiež množstvo ďalších hier z každého hlavného žánra.

Webová stránka projektu Fedora je vybavená sekciou venovanou hrám, podrobnostiam o nich, prehľadom, popisom a návodom na inštaláciu. Pre viac informácií navštívte:

http://fedoraproject.org/wiki/Games

Zoznam ostatných inštalovateľných hier získate použitím nástroja dostupného cez AplikáciePridať/Odstrániť softvér, alebo v príkazovom riadku:

yum groupinfo "Games and Entertainment" 

Pre pomoc použitia príkazu yum na inštaláciu rôznych balíčkov si prezrite príručku dostupnú na

http://docs.fedoraproject.org/yum/

20. Virtualizácia

[Tip] Najnovšie poznámky k vydaniu na webe

Poznámky k vydaniu mohli byť doplnené. Ich aktuálne vydanie nájdete na

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

Virtualizácia vo Fedore 9 obsahuje významné zmeny a nové vlastnosti, ktoré pokračujú v podpore platforiem Xen a KVM.

20.1. Vylepšenia integrácie jadra

Previously, the Xen kernel was created by forward-porting Xen bits from the 2.6.18 kernel into the current Fedora kernel. This task was arduous and labor intensive, and resulted in the Xen kernel being several releases behind the bare-metal kernel. The inclusion of paravirt ops now makes this process unnecessary. Once paravirt ops is merged upstream, Xen will no longer require a separate kernel.

Plnevirtualizovaní linuxoví hostia majú teraz 3 možné metódy inštalácie:

 • Zavedenie cez sieť pomocou PXE

 • Lokálnou CDROM mechanikou / ISO obrazom

 • Sieťovou inštaláciou zo stromu distribúcie poskytovanom FTP/HTTP/NFS

Posledne menovaná umožňuje plne automatickú inštaláciu použitím súborov kickstart. Zrovnoprávňuje to Xen HVM a KVM hostí z hľadiska inštalačných metód.

Pre viac informácií navštívte: http://fedoraproject.org/wiki/Features/XenFullvirtKernelBoot.

20.2. Vylepšená správa dátových úložísk

V minulosti Fedora predstavila možnosť vzdialeného spravovania existujúcich hosťovaných domén pomocou libvirt. Nebolo možné vytvoriť nových hostí pre chýbajúce schopnosti správy dátových úložísk. Vo Fedore 9 nová správa dátových úložísk dokáže pomocou libvirt vytvárať a mazať zväzky zo vzdialeného systému.

20.3. Integrácia PolicyKit

V minulosti bola aplikácia virt-manager počas správy lokálneho hypervízora spúšťaná pod účtom root a používala consolehelper na overenie zo systémovej relácie. Beh GTK aplikácií ako root je zlý zvyk. Integrácia PolicyKit teraz umožňuje beh virt-manager pod bežným používateľom.

20.4. Vylepšené vzdialené overovanie

V minulosti priniesla Fedora podporu zabezpečenej vzdialenej správy použitím TLS/SSL a certifikátov x509. Fedora 9 zlepšuje možnosti vzdialenej správy pridaním podpory overenia voči databáze hesiel, doménovému radiču Kerberos alebo systémovému overeniu použitím PAM. Týka sa to všetkých nástrojov používajúcich libvirt.

20.5. Ďalšie zlepšenia

Fedora taktiež obsahuje nasledujúce vylepšenia virtualizácie:

 • nový nástroj P2V, dodávaný ako Live CD, na konverziu bežnej inštalácie na virtuálneho hosťa

 • nový nástroj, xenner, na beh paravirtualizovaných Xen jadier nad KVM

 • paravirtualizované ovládače dátových úložísk a sieťových kariet pre hostí KVM

 • plná podpora sledovania siete a štatistík blokových zariadení pre QEMU a KVM v balíčku libvirt a virt-top, prinášajúc rovnosť štatistického sledovania predtým dostupného len pre Xen hostí

21. Systém X Window (Grafika)

[Tip] Najnovšie poznámky k vydaniu na webe

Poznámky k vydaniu mohli byť doplnené. Ich aktuálne vydanie nájdete na

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

Táto sekcia obsahuje informácie k implementácií X Window Systému, X.org, poskytované Fedorou.

21.1. Rýchlejší štart a vypnutie X

Fedora 9 obsahuje množstvo zmien v úmysle spraviť X rýchlejšími pri štarte a vypínaní a ešte ďalšie vylepšenia. Všetky detaily projektu sa dajú nájsť prostredníctvom tejto hlavnej stránky:

http://fedoraproject.org/wiki/Features/OneSecondX.

21.2. Zmeny v konfigurácií X

X.org 1.4.99 X server bol upravený na automatické rozpoznanie a nastavenie väčšiny hardvéru, aby používatelia a administrátori nemuseli ručne upravovať konfiguračný súbor /etc/X11/xorg.conf. Jediný hardvér predvolene nastavený v súbore xorg.conf zapísanom programom Anaconda je:

 • ovládač grafického adaptéra

 • rozloženie klávesnice

Všetok ostatný hardvér ako monitory (LCD aj CRT), USB myši a touchpady by mali byť rozpoznané a nastavené automaticky.

X server získava rozsah podporovaných rozlíšení od monitora a zvolí si najväčšie dostupné vhodné pre pomer strán displeja. Používatelia môžu nastaviť obľúbené rozlíšenia v SystémPredvoľbyRozlíšenie obrazovky a predvolené rozlíšenie pre celý systém môže byť zmenené cez SystémAdministráciaDisplej.

Ak konfiguračný súbor /etc/X11/xorg.conf neexistuje, X automaticky zvolí vhodný ovládač a predpokladá 105-klávesovú klávesnicu s US rozložením.

21.3. Intel Driver Notes

Fedora 9 contains two drivers for Intel Integrated Graphics Controllers:

 • The default i810 driver, which contains support for Intel graphic chipsets up to and including i945 and i965.

 • The experimental intel driver, which contains support for Intel graphic chipsets up to and including i945.

The i810 driver is limited to resolutions available in the BIOS. For support for non-standard resolutions, such as those used in certain widescreen displays, use the intel driver. Switch drivers by running the system-config-display command, which is also available in the menu under SystemAdministrationDisplay.

We welcome feedback on the experimental intel driver. Please report success in Bugzilla, attaching the full output of the lspci -vn command for your machine. Given success reports, various chipsets may be switched to use the intel driver by default.

21.4. Grafické ovládače tretích strán

Pre podrobné návody používania grafických ovládačov tretích strán sa obráťte na stránku ovládačov tretích strán pre Xorg.

22. Databázové servre

[Tip] Najnovšie poznámky k vydaniu na webe

Poznámky k vydaniu mohli byť doplnené. Ich aktuálne vydanie nájdete na

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

22.1. MySQL

Fedora obsahuje MySQL 5.0.51.a. Zoznam vylepšení v tejto verzii je dostupný na stránke http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/mysql-nutshell.html.

Viac informácií o aktualizácií databáz z predchádzajúcich vydaní MySQL sa nachádza na WWW stránkach MySQL na http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/upgrade.html.

22.1.1. Ovládač DBD

MySQL DBD ovládač je dodávaný pod dvoma licenciami a súvisiace licenčné problémy boli vyriešené (https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=222237). Výsledný balíček apr-util-mysql sa teraz nachádza v repozitároch Fedory.

22.2. PostgreSQL

Toto vydanie Fedory obsahuje PostgreSQL 8.3.0. Viac informácií o novej verzii je dostupných na http://www.postgresql.org/docs/8.3/static/release-8-3.html.

[Dôležité] Aktualizácia databáz

Ešte pred aktualizovaním existujúceho systému Fedora s databázou PostgreSQL si preštudujte, a ak je to potrebné, postupujte podľa návodu na stránkach http://www.postgresql.org/docs/8.3/interactive/install-upgrading.html. Inak sa môže stať, že údaje v novej verzii PostgreSQL nebudú dostupné.

23. Podpora národných zvyklostí (i18n)

[Tip] Najnovšie poznámky k vydaniu na webe

Poznámky k vydaniu mohli byť doplnené. Ich aktuálne vydanie nájdete na

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

Táto sekcia obsahuje informácie o jazykovej podpore vo Fedore.

23.1. Jazykové pokrytie

Fedora obsahuje rozmanitý softvér preložený do mnohých jazykov. Ich zoznam je uvedený na stránkach štatistík prekladov programu Anaconda, ktorý je jednou z hlavných aplikácií Fedory.

23.1.1. Inštalácia jazykovej podpory

Pre pridanie podpory niektorého jazyka zo skupiny Jazyky použite AplikáciePridať/Odstrániť softvér, alebo spustite príkaz:

su -c "yum groupinstall jazyk-support"

V príkaze uvedenom vyššie je jazyk je jedným z assamese, bengali, chinese, gujarati, hindi, japanese, kannada, korean, malayalam, marathi, oriya, punjabi, sinhala, tamil, thai, alebo telegu.

Používatelom SCIM upgradujúcim zo starších verzií Fedory je dôrazne odporúčané nainštalovať scim-bridge-gtk, ktorý dobre spolupracuje s C++ aplikáciami tretích strán linkovanými so staršími verziami libstdc++.

Pre pridanie SCIM podpory vstupu konkrétneho jazyka pridajte scim-lang-JAZYK , kde JAZYK je jeden z assamese, bengali, chinese, dhivehi, farsi, gujarati, hindi, japanese, kannada, korean, latin, malayalam, marathi, oriya, punjabi, sinhalese, tamil, telugu, thai, alebo tibetan.

23.1.2. Transifex

Transifex je online nástroj Fedory, napomáhajúci prispievaniu prekladmi do projektov hosťovaných na vzdialených a rôznorodých systémoch správy verzií. Základné balíčky tohto vydania používajú Transifex na prijímanie prekladov od mnohých prispievateľov.

Kombináciou nových WWW nástrojov, rastom komunity a lepším procesom, prekladatelia môžu prispievať priamo do ktoréhokoľvek projektu cez jedno prekladateľské WWW rozhranie. Vývojári projektov bez prekladateľskej komunity môžu jednoducho osloviť prekladateľskú komunitu Fedory. A naopak, prekladatelia môžu ľahšie prispievať prekladmi do množstva projektov súvisacich s Fedorou.

23.2. Písma

Predvolene sú na každom počítači nainštalované písma pre všetky dostupné jazyky pre lepšie jazykové pokrytie. Balíček dejavu-fonts-lgc bol nahradený balíčkom dejavu-fonts, ktorý sa stal predvoleným systémovým písmom.

23.2.1. Čínske písma

 • Bol pridaný balíček wqy-zenkai-fonts.

23.2.2. Indické písma

 • Bol pridaný balíček samyak-fonts.

 • Bol pridaný balíček sarai-fonts.

23.2.3. Japonské písma

 • Novým predvoleným písmom pre Japonský jazyk vo Fedore 9 je VLGothic-fonts. Pre proporcionálne písma teraz obsahuje súčasť VLGothic-fonts-proportional.

23.2.4. Indické písma

 • Bol pridaný balíček madan-fonts.

23.2.5. Thajské písma

 • Bol pridaný balíček thaifonts-scalable, čím sa stali Thajské TrueTypové písma dostupnými vo Fedore.

23.3. Metódy vstupu

Teraz je možné vstupné metódy pre GTK aplikácie spustiť a zastaviť počas ich behu, a to vďaka novému systému imsettings. Premenná prostredia GTK_IM_MODULE už nie je vyžadovaná, ale stále sa dá použiť na prenastavenie imsettings.

23.3.1. im-chooser

S novým systémom imsettings môže nástroj im-chooser v prostredí GNOME dynamicky spúšťať a zastavovať metódy vstupu.

Vstupné metódy sa automaticky spúšťajú v predvolenom nastavení len pre Ázijské jazykové nastavenia. Aktuálny zoznam je: as, bn, gu, hi, ja, kn, ko, ml, mr, ne, or, pa, si, ta, te, th, ur, vi, zh. Na povolenie alebo zakázanie Vstupných metód na Vašom systéme použite im-chooser cez SystémPredvoľbyOsobnýMetóda vstupu.

23.3.2. Qt immoduly

Momentálne QT 4 nepodporuje iné immoduly než XIM.

23.3.3. Klávesové skratky pre SCIM

SCIM teraz len definuje spúšťacie skratky pre ázijské jazyky podľa nasledujúcej tabuľky:

Jazyk

Spúšťacie skratky

Čínske

Control-Medzera

Indické

Control-Medzera

Japonské

Zenkaku_Hankaku, Alt-`, alebo Control-Medzera

Kórejské

Shift-Medzera, Hangul, alebo Control-Medzera

Tabuľka 1. Klávesové skratky


23.3.4. scim-python

Toto vydanie pridáva balíček scim-python, ktorý umožňuje písanie kódu vstupných metód pre SCIM v jazyku Python.

23.3.5. scim-python-chinese

Balíček scim-python tiež obsahuje súčasť scim-python-pinyin, ktorá poskytuje vylepšené metódy vstupu pre zjednodušenú čínštinu PinYin a ShuangPin. Vstupná metóda PinYin je predvolenou pre zjednodušenú čínštinu a nahrádza scim-pinyin. Balíček scim-python-xingma obsahuje mnohé ďalšie tabuľky pre ostatné čínske vstupné metódy.

24. Spätná kompatibilita

[Tip] Najnovšie poznámky k vydaniu na webe

Poznámky k vydaniu mohli byť doplnené. Ich aktuálne vydanie nájdete na

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

Fedora poskytuje staršie systémové knižnice pre kompatibilitu so starším softvérom. Tento softvér je časťou skupiny Zdedený softvérový vývoj, ktorá nie je predvolene nainštalovaná. Používatelia, ktorí požadujú túto funkcionalitu, si môžu vybrať túto skupinu buď počas inštalácie alebo po jej dokončení. Na inštaláciu skupiny balíčka na Fedora systéme použite AplikáciePridať/Odstrániť softvér alebo v terminálovom okne zadajte nasledovný príkaz:

su -c "yum groupinstall 'Legacy Software Development'"

Po výzve zadajte heslo pre účet root.

24.1. Kompatibilita s prekladačmi

Balíček compat-gcc-34 bol zahrnutý z dôvodov kompatibility:

https://www.redhat.com/archives/fedora-devel-list/2006-August/msg00409.html

24.2. KDE 3 vývojárska platforma / knižnice

Vo Fedore je zahrnuté prostredie KDE a už neponúka plné prostredie KDE 3. Na spúšťanie a zostavovanie existujúcich KDE 3 aplikácií Fedora poskytuje nasledovné balíčky knižníc KDE 3.5:

 • qt3 , qt3-devel (a iné qt3-* balíčky): Qt 3.3.8b

 • kdelibs3 , kdelibs3-devel : KDE 3 knižnice

 • kdebase3 , kdebase3-devel : základné súbory KDE 3 vyžadované niektorými aplikáciami

Navyše Fedora ponúka balíček kdegames3, ktorý obsahuje hry zatiaľ neportované do KDE 4 a verziu libkdegames pre KDE 3, vyžadovanú niektorými hrami tretích strán pre KDE 3.

Okrem toho, KDE 4 balíček kdebase-runtime, ktorý obsahuje khelpcenter, tiež nastavuje khelpcenter ako službu pre aplikácie KDE 3, takže pomocník v aplikáciách KDE 3 funguje. KDE 3 verzia khelpcenter sa už nedodáva, namiesto toho je použitá verzia pre KDE 4.

Tieto balíčky sú navrhnuté tak, aby:

 • zodpovedali štandardnej súborovej hierarchii (FHS), a

 • aby bolo úplne bezpečné ich nainštalovať súčasne s KDE 4, vrátane balíčkov -devel.

Pre dosiahnutie tohto cieľa členovia Fedora KDE SIG spravili dve zmeny balíčka kdelibs-devel pre KDE 4:

 • Symbolické odkazy na knižnice sú inštalované do /usr/lib/kde4/devel alebo /usr/lib64/kde4/devel, v závislosti od architektúry systému.

 • Nástroje kconfig_compiler a makekdewidgets boli premenované na kconfig_compiler4, resp. makekdewidgets4.

Tieto zmeny by mali byť úplne transparentné pre drvivú väčšinu aplikácií KDE 4 používajúcich na zostavenie cmake, pretože FindKDE4Internal.cmake bolo upravené na zhodu s týmito zmenami. KDE SIG zmenilo balíček kdelibs-devel pre KDE 4 radšej než kdelibs3-devel, pretože KDE 4 uchováva tieto umiestnenia na centrálnom mieste, pričom aplikácie KDE 3 bežne obsahujú natvrdo zapísané cesty ku knižniciam a názvy spustiteľných súborov.

Všimnite si, že kdebase3 neobsahuje nasledovné:

 • Kompletné prostredie KDE 3 (workspace), ktoré by mohlo byť použité namiesto KDE 4; hlavne KDE 3 verzie KWin, KDesktop, Kicker, KSplash a KControl nie sú zaradené.

 • KDE 3 verzie aplikácií kdebase, ako napríklad Konqueror a KWrite, ktoré sú s verziami pre KDE 4 zbytočné a boli by s nimi v konflikte.

 • Knižnicu libkdecorations, vyžadovanú dekoráciami okien KWin 3 , pretože tieto dekorácie nemôžu byť použité vo verzii KWin pre KDE 4.

 • Knižnicu libkickermain, vyžadovanú niektorými apletmi Kicker, pretože vo Fedore 9 Kicker nie je, a tak sú aplety Kicker nepoužiteľné.

[Výstraha] Odrádzame od vyvíjania oproti zastaranému API

Tak ako s akoukoľvek spätne kompatibilnou knižnicou, vyvíjaniu nového softvéru oproti zastaranému API sa vyhýbajte.

25. Zmeny v balíčkoch

Pre zoznam balíčkov, ktoré boli aktualizované od predošlého vydania, navštívte http://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/PackageChanges/UpdatedPackages. Taktiež môžete porovnať hlavné balíčky medzi všetkými verziami Fedory na http://distrowatch.com/fedora.

26. Projekt Fedora

Cieľom Projektu Fedora je spolupráca s Linux komunitou na zostavení kompletného operačného systému na všeobecné účely výhradne z open source softvéru. Projekt Fedora je riadený jednotlivcami, ktorí k nemu prispievajú. Či už tester, vývojár, autor dokumentácie alebo prekladateľ, každý má význam. Pre viac detailov navštívte http://fedoraproject.org/join-fedora.html. Informácie o komunikačných kanáloch pre Fedora používateľov a prispievateľov nájdete na http://fedoraproject.org/wiki/Communicate.

Projekt Fedora je riadený jednotlivcami, ktorí k nej prispievajú. Či už tester, vývojár, autor dokumentácie alebo prekladateľ, každý má význam. Pre viac detailov navštívte http://fedoraproject.org/wiki/Join. Informácie o komunikačných kanáloch pre používateľov a prispievateľov Fedory nájdete na http://fedoraproject.org/wiki/Communicate.

Okrem webových stránkok sú k dispozícií aj tieto mailing listy:

Ak sa chcete prihlásiť do niektorého z týchto mailing listov, pošlite e-mail so slovom "subscribe" v predmete na <názovlistu>-request, kde <názovlistu>, je názov jedného z mailing listov uvedených vyššie. Prípadne sa môžete prihlásiť k odberu prostredníctvom WWW rozhrania na http://www.redhat.com/mailman/listinfo/.

Fedora Project tiež používa na komunikáciu viacero IRC (Internet Relay Chat) kanálov. IRC je textová forma komunikácie podobná instant messagingu. Môžete ním konverzovať s mnohými ľuďmi na otvorenom kanáli, alebo chatovať s niekým súkromne "medzi štyrmi očami". Na rozhovor s ostatnými účastníkmi Projektu Fedora cez IRC sa pripojte na IRC sieť Freenode. Navštívte Freenode webstránku na http://www.freenode.net/ pre viac informácií. Slovenská a česká komunita sa často stretáva na kanáli #fedora-cs.

Účastníci projektu Fedora navštevujú #fedora kanál na sieti Freenode, zatiaľ čo vývojári Fedora Projektu sa často vyskytujú na kanáli #fedora-devel. Takisto niektoré väčšie projekty môžu mať svoj vlastný kanál. Tieto informácie môžete nájsť na webstránke projektu a na http://fedoraproject.org/wiki/Communicate.

Za účelom rozhovoru na kanáli #fedora si musíte zaregistrovať vašu prezývku alebo nick. Inštrukcie sú zaslané keď sa pripojíte (/join) na kanál.

[Poznámka] Kanály IRC

Fedora Projekt a Red Hat nemajú žiadnu kontrolu nad IRC kanálmi Projektu Fedora alebo ich obsahom.

27. Tiráž

Ako je použitý termín tiráž:

 • uvádza prispievateľov, priznáva zásluhy a

 • oboznamuje s nástrojmi použitými na produkciu.

27.1. Prispievatelia

... a mnoho ďalších prekladateľov. Keďže sme pár prekladateľov pridali, pozývame Vás na aktualizovanú stránku poznámok k vydaniu:

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/

27.2. Spôsoby tvorby

Hlavní autori vyhotovujú poznámky k vydaniu priamo na Fedora Project Wiki. Spolupracujú s ostatnými expertmi tejto tematiky počas skúšobného štádia vydania Fedory na vysvetlení dôležitých zmien a vylepšení. Vydavateľský tím zaručuje dôslednosť a kvalitu dokončených častí poznámok k vydaniu, porty Wiki materiálov do DocBook XML v repozitári správy verzií. V tomto bode tím prekladateľov produkuje verzie vydaní v iných jazykoch a tak sa stávajú dostupné pre verejnosť ako súčasť Fedory. Publikačný tím ich tiež tvorí a následne opravuje chyby dostupné na Webe.